Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Utsetter nasjonal konferanse

Utsetter nasjonal konferanse
Grunnet følger av Covid-19 har NK LMH besluttet å utsette høstens nasjonale konferanse til neste år.

Evaluering av kurs i helsepedagogikk

Evaluering av kurs i helsepedagogikk
En rapport om evaluering av et fem dagers kurs i helsepedagogikk er nå publisert. Rapporten beskriver kursdeltakeres tilfredshet og utbytte samt muligheter og barrierer for å anvende av det lærte i etterkant.

Helsekompetanse sentralt i ny master

Helsekompetanse sentralt i ny master
Det er med stor glede vi ser at den nye nasjonale retningslinjen for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie nå har et eget kompetanseområde knyttet til helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning.

Videobaserte kurs kan utløse ISF-refusjon

Videobaserte kurs kan utløse ISF-refusjon
Helsedirektoratet bekrefter overfor NK LMH at særkoden A0099 også kan benyttes ved gjennomføring av gruppetilbud på video såfremt kriteriene for innsatsstyrt finansiering er oppfylt.

Fortsatt mulig å delta i undersøkelse om mestring.no

Frem til og med den 14. juni kan du være med å evaluere mestring.no. Brukerundersøkelsen tar kun fem minutter å gjennomføre.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet. Ta en titt her for tips til litteratur.
facebook twitter