Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Sommerhilsen

sunset-174276_1920
Etter en svært spesiell vår vil vi ved NK LMH ønske alle en velfortjent og god sommer. Håper at skuldrene kan senkes og batteriene lades frem mot en spennende høst.

Deloppdrag i nasjonal revisjon ferdigstilt

survey-1594962_1920
NK LMH har ferdigstilt og overlevert til Helsedirektoratet to rapporter om samhandling som deloppdrag i den pågående nasjonale revisjonen.

Kurslederkurs testet ut i Helse Midt

kurslederkurs
I mars ble et kurslederkurs i helsepedagogikk testet ut for fagpersoner og brukerrepresentanter i Midt-Norge. Erfaringene herfra er oppsummert, og kurset blir nå justert før gjennomføring i Nord.

Erfaringer med å arrangere digitale kurs

Erfaringer med å arrangere digitale kurs
Ved Stavanger universitetssykehus har de kastet seg rundt og gjennomført flere digitale lærings- og mestringstilbud denne våren. Her deles noen erfaringer.

Nye nettsider om evaluering av aktivitet

Nye nettsider om evaluering av aktivitet
NK LMH har nå laget en egen seksjon på mestring.no om evaluering av lærings- og mestringsvirksomhet. Her finner du en spørsmålsbank, gode eksempler, standardiserte spørreskjemaer samt tips og veiledning.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet. Ta en titt her for tips til litteratur.
facebook twitter