Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Rehabiliteringswebinar: Læring og mestring

Rehabiliteringswebinar: Læring og mestring
25. september arrangerer RKR i samarbeid med NK LMH et webinar om læring og mestring under rehabilitering. Sett av datoen i kalenderen og meld deg på.

Digitale løsninger – ny litteraturstudie

Digitale løsninger – ny litteraturstudie
Covid-19 pandemien har ført til et økt behov for bruk av digitale løsninger i lærings- og mestringsvirksomhet. Men hva sier forskningen om nytteverdien? Og hvilke digitale løsninger har det blitt forsket på?

Lærer studentene nok helsepedagogikk?

Lærer studentene nok helsepedagogikk?
Opplever studenter på helsefagutdanningene at det legges godt nok til rette for læring av helsepedagogikk? Og henger teori og praksis sammen? En forskningsstudie som adresserer disse spørsmålene er nylig publisert i UNIPED.

Høring om vanedannende legemidler

Høring om vanedannende legemidler
NK LMH har nylig sendt inn høringsinnspill til ny nasjonal veileder for vanedannende legemidler. Vårt hovedbudskap er at tilbud om læring og mestring bør tydeliggjøres, og at brukere bør inkluderes i videre arbeid med veilederen.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet. Ta en titt her for tips til litteratur.
facebook twitter