Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Veiledning per telefon eller video

Veiledning per telefon eller video
Skal du arrangere kurs i helsepedagogikk og har møtt på utfordringer du gjerne skulle diskutert med noen? Vi inviterer nå til online veiledning per telefon eller video.

Evaluering av digitale løsninger

Evaluering av digitale løsninger
Hvordan evaluere digitale løsninger til støtte for mestring av diabetes? En nylig publisert litteraturstudie har sett på ulike sider ved dette.

Smertemestringsprogram i app-format

Smertemestringsprogram i app-format
Kan en app bidra til en bedre hverdag for personer som lever med langvarige smerter? En pågående studie ved Oslo Universitetssykehus tester nå ut et smertemestringsprogram i app-format og søker etter deltakere.

Ungdom gir råd til helsepersonell

Ungdom gir råd til helsepersonell
Overgangen fra å være barn til voksen i helsetjenesten kan være krevende. I Helse Nord har ungdomsrådene utarbeidet noen prinsipper for å bidra til gode overganger i helsetjenesten.

Stor interesse og vellykket webinar

Stor interesse og vellykket webinar
Med gode forberedelser og over 500 påmeldte var det duket for et spennende webinar om læring, mestring og rehabilitering fredag morgen. Opptak av undervisningsdelen er nå tilgjengelig via våre nettsider.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet. Ta en titt her for tips til litteratur.
facebook twitter