Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Helgeland samhandler om Mestringstreff

Helgeland samhandler om Mestringstreff
I et nytt samhandlingsprosjekt skal Helgelandssykehuset HF og tre kommuner prøve ut kurskonseptet Mestringstreff. Helsepedagogisk kompetansebygging, etablering av læringsnettverk og bruk av teknologi og avstandsoppfølging er viktige stikkord.

Mer vekt på helsepedagogisk kompetanse

Mer vekt på helsepedagogisk kompetanse
NK LMH ønsker ny forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanningen velkommen, men etterlyser mer vekt på helsepedagogikk og et tydeligere ressurs- og mestringsfokus.

Nytt høringsinnspill

Nytt høringsinnspill
Det er behov for å vektlegge lærings- og mestingstilbud i en ellers solid og tydelig nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Lite overskudd gjør at kreftene må rasjoneres

Lite overskudd gjør at krefter må rasjoneres
Pasienter i Valdres som har fått fatigue etter kreftbehandling, møtes nå i egen bygd til prat og trening. Ti mil unna sitter helsepersonell på sykehuset og veileder via nettmøter.

Utsettelse av kurslederkurs i nord

Utsettelse av kurslederkurs i nord
Gjennomføringen av kurslederkurs i helsepedagogikk har blitt utsatt som følge av en tilspisset smittesituasjon.

Forskning om å sette mål i grupper

Forskning om å sette mål i grupper
Hvordan jobbe med individuelle mål i gruppebaserte tilbud? En ny kvalitativ studie har undersøkt hvordan gruppeledere og kursdeltakere opplever arbeid med mål og målsetting.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet. Ta en titt her for tips til litteratur.
facebook twitter