Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Delta i brukerundersøkelse om mestring.no

Delta i brukerundersøkelse om mestring.no
I desember 2018 la vi om forsiden og strukturen på mestring.no for å gjøre innholdet på nettsiden lettere tilgjengelig for deg. Nå ønsker vi din tilbakemelding.

Samarbeid om revisjon av tjenesten

Samarbeid om revisjon av tjenesten
En kunnskapsgjennomgang knyttet til samhandling og en innholdsanalyse av samarbeidsavtaler er noen av bidragene vi er i gang med i forbindelse med den nasjonale revisjonen av lærings – og mestringstjenesten.

Om gruppetilbud for barn som pårørende

Skjermbilde 2020-03-17 kl. 14.45.09
– Når vi får de gode tilbakemeldingene som sier hva tilbudet har gjort med barna og familiene i etterkant, får vi ståltro på at dette er et forebyggende tiltak og at det virker...

Les om hvordan gruppelederne på lærings- og mestringssenteret ved Nidaros DPS ikke kjenner seg igjen i funn om samtalegrupper for barn som pårørende i nylig avlagt doktorgrad.

Ringvirkninger av brukermedvirkning

Ringvirkninger av brukermedvirkning
Når brukere og fagpersoner samarbeider om å utvikle tjenester, kan det gi gevinster utover den enkelte tjenesten det samarbeides om, viser NK LMHs nyeste litteraturstudie.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet. Ta en titt her for tips til litteratur.
facebook twitter