Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Hilsen fra leder

Hilsen fra leder
Ved inngangen til påsken kan vi se tilbake på noen høyst uvanlige uker og en formidabel samfunnsinnsats. Solidariteten må opprettholdes også i fortsettelsen –med økt ivaretakelse av de som rammes dobbelt.

Temaside om korona

virus-4835301
Vi har opprettet en temaside om korona der vi samler all informasjon vi publiserer om pandemien og lærings- og mestringsfeltet. Siden vil oppdateres jevnlig.

Lærebok i helsepedagogikk er klar

Lærebok i helsepedagogikk er klar
Det er en glede å meddele at læreboken Helsepedagogiske metoder er tilgjengelig i nettbutikk. I boken beskrives sentrale metoder for å understøtte læring og mestring og øke helsekompetansen i befolkningen.

Bli med å evaluere mestring.no?

Delta i brukerundersøkelse om mestring.no
Vi vil gjerne ha din tilbakemelding på hvor nyttig og brukervennlig mestring.no er og håper du har fem minutter til å delta i vår brukerundersøkelse.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet. Ta en titt her for tips til litteratur.
facebook twitter