Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Nyttig om digital helse, læring og mestring

Bilde: Shutterstock
Midt under Covid-19 utbruddet kom boken Helsepedagogiske metoder – teori og praksis ut. Et av kapitlene i boken heter Digital helse, læring og mestring. Da boken ble sendt til trykk visste vi lite om hvor aktuelt dette temaet skulle vise seg å bli denne våren.

Forskning på videomøter – hva kan vi lære?

Forskning på videomøter – hva kan vi lære?
Positivt utbytte, godt oppmøte og brukervennlighet er blant funnene i en kunnskapsoppsummering om videomøter i gruppebaserte lærings- og mestringstilbud. Det fremheves imidlertid at det er for få studier til å konkludere om effekt.

Ung mestring – gruppelederes erfaringer

Fotograf: Eivind Røhne
Et følgeforskningsprosjekt om tilrettelegging av gode lærings- og mestringstilbud for ungdom er godt i gang. Hensikten er å dokumentere gruppelederes erfaringer fra praksis.

Lærings- og mestringstilbud via video?

Bilde: Shutterstock
Skal du arrangere et sikkert og smittefritt lærings- og mestringstilbud via video og lurer på hvordan du skal komme i gang? Her er noen tips når det gjelder verktøy.

Digital mestringsstøtte – et overordnet blikk

Bilde: Shutterstock
Det har lenge vært ønskelig å ta i bruk mer digitale løsninger innen lærings- og mestringsfeltet, og nå er det mer aktuelt enn noen gang. Men hva har vi egentlig av kunnskap på dette området?

Vi trenger din tilbakemelding

Vi ønsker å gjøre mestring.no så nyttig og brukervennlig som mulig og håper du har fem minutter til å delta i vår brukerundersøkelse.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet. Ta en titt her for tips til litteratur.
facebook twitter