Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Helsekompetanse og bærekraft i fokus

Helsekompetanse og bærekraft i fokus
11. november går årets nasjonale digitale konferanse Læring og mestring 2021 – helsekompetanse for like muligheter og bærekraft av stabelen. Programmet er i ferd med å landes, og påmeldingen åpnes i slutten av september.

Selvbestemmelsesteori i begrepsrapport

Selvbestemmelsesteori i begrepsrapport
Fagrapporten om sentrale begreper og teorier innen lærings- og mestringsfeltet har nå blitt utvidet med et nytt kapittel om selvbestemmelsesteori, en teori som beskriver hva som skaper og opprettholder motivasjon.

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser
I august ble landets første strategi for sjeldne diagnoser lansert. Til grunn ligger en omfattende prosess med samarbeid på tvers av fag- og brukermiljøer. Et retningsgivende dokument for sjeldenfeltet har i lang tid vært etterspurt.

Se debatt om helsekompetanse i opptak

Se debatt om helsekompetanse i opptak
Arendalsuka er over for denne gang, men vi kan se tilbake på fire innholdsrike dager og en givende panelsamtale om hvordan ruste sykehus og kommuner i arbeidet med å øke befolkningens helsekompetanse.

Brukerhistorier fra media

I nyhetsbrevet fremover ønsker vi å ha med en bruker-, pasient- eller pårørendehistorie fra media som synliggjør behovet for læring, mestring og helsekompetanse.

Pandemien bekrefter dessverre det opplagte, Dagensmedisin.no, 04.05.2021
"SVEKKET TILBUD. Men det er også andre hudpasienter som opplever at behandlingen reduseres eller kuttes helt ut på grunn av koronapandemien. Her er noen eksempler: Pasientopplæring ved flere av landets sykehus er avlyst. Det betyr blant annet at foreldre til barn som har eksem, mister muligheten til viktig opplæring som vi vet har gunstig effekt på livskvaliteten til familien.»

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet.
Ta en titt her for tips til litteratur.
20180618 NK LMH 0147 web
facebook twitter