Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Påmelding åpnet

Påmelding åpnet
Konferansen Helsekompetanse, likhet og bærekraft – Læring og mestring 2021 er nå åpnet for påmelding. Velkommen!

Nye evalueringsskjemaer for Starthjelp

Nye evalueringsskjemaer for Starthjelp
Sammen med arrangører over hele landet har NK LMH drevet systematisk evaluering og kvalitetsforbedring av lærings- og mestringstilbudet Starthjelp siden 2014. Arbeidet fortsetter – nå med nye evalueringsskjemaer.

Fra skepsis til nye oppdagelser

Fra skepsis til nye oppdagelser
Denne våren gjennomførte Habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Fonna sitt første heldigitale Starthjelpkurs. Her deler de noen erfaringer.

Brukerhistorier fra media

I nyhetsbrevet fremover ønsker vi å ha med en bruker-, pasient- eller pårørendehistorie fra media som synliggjør behovet for læring, mestring og helsekompetanse.

Riksrevisoren: Lite hjelp til familier med barn med funksjonsnedsettelser,
Kommunal Rapport 30.09.2021
– Mange av familiene er i en vanskelig livssituasjon og må gjøre mye selv for å få hjelp. Uoversiktlig informasjon og lite veiledning kan føre til at noen familier ikke får den hjelpen de trenger. Det er alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding om revisjonen.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet.
Ta en titt her for tips til litteratur.
20180618 NK LMH 0147 web
facebook twitter