Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Et analytisk rammeverk

Et analytisk rammeverk
En nylig publisert artikkel beskriver et analytisk rammeverk for lærings- og mestringsvirksomhet. Hensikten er å gi en oversikt over sentrale spørsmål, tematiske områder og sammenhenger.

Etterlyser mer vekt på helsepedagogikk

Etterlyser mer vekt på helsepedagogikk
NK LMH har nylig gitt innspill til nye forskrifter om nasjonale retningslinjer for fem ulike videreutdanninger innen sykepleie. Mer vekt på kompetanse innen helsepedagogikk og brukermedvirkning står sentralt i våre innspill.

Delta på webinar om etablering av tilbud

Delta på webinar om etablering av tilbud
Skal du i gang med lærings- og mestringstilbud for personer som lever med langvarig smerte og utmattelse? I Trondheim er det tatt initiativ til å arrangere en åpen digital møteplass for å dele kunnskap og stimulere til etablering av tilbud i kommunene. Bli med på webinarer i mars og juni.

Ny avhandling om tillit i helsetjenesten

Ny avhandling om tillit i helsetjenesten
19. februar forsvarte Stein Conradsen sin avhandling om pasienters kunnskap og tillit til helsepersonell. Conradsen er den første som disputerer på PhD- studiet i Profesjonsutøving – vilkår og utvikling, ved Høgskulen i Volda og Molde.

Digitalt mestringsverktøy for unge

Digitalt mestringsverktøy for unge
Jobber du med ungdom eller unge voksne og kunne tenke deg et pedagogisk verktøy som kan tas i bruk både ansikt til ansikt og digitalt? Da er kanskje unglivsmestring.no et alternativ.

Rapport fra nasjonal revisjon er klar

Rapport fra nasjonal revisjon er klar
Felles rapport fra nasjonalt forprosjekt om lærings- og mestringsvirksomheten er nå ferdigstilt. Utfordringer og forbedringsområder er gjenkjennbare, men vi savner et mer helhetlig statusbilde for virksomheten.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet. Ta en titt her for tips til litteratur.
facebook twitter