Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Temamåned vel overstått

20180618-NK-LMH-0237-web
Vår temamåned om brukermedvirkning er rundet av. Vi har vært heldige og fått lov til å dele noen av alle de gode erfaringene som gjøres rundt omkring i hele landet.

De er bærere av håp

De er bærere av håp
Sunnaas sykehus har siden tidlig på 90-tallet hatt erfaringskonsulenter ansatt. De fungerer som troverdige og viktige rollemodeller som innehar erfaring og kan gi håp om god livskvalitet på tross av et liv med skade.

Ny pod: Betydningen av brukermedvirkning

Ny pod: Betydningen av brukermedvirkning
Når brukere og fagpersoner samarbeider om å utvikle tjenester, finner vi i forskningen at det kan gi gevinster utover den enkelte tjenesten det samarbeides om. Hør mer om dette i ny podkast-episode.

Helseklynge – arena for brukarmedverknad

Helseklynge – arena for brukarmedverknad
For å møte framtida sine behov for helsetenester gjekk store helsefaglege miljø i Bergensområdet i 2016 inn som samarbeidspartnarar i Alrek helseklynge. Eit rådgjevande brukarpanel vart raskt ein sentral del av klynga.

Filmatisering av brukerinnlegg

Mads Johan Øgaard - madsjohanogaard.com
Hva gjør man når man har et ønske om å samarbeide videre med en erfaren bruker som skal flytte til et annet sted i landet? Ved Nordlandssykehuset (NLSH) var det nettopp dette spørsmålet som sparket i gang et prosjekt med mål om å filmatisere et brukerinnlegg.

Bærekraftig brukermedvirkning

Bærekraftig brukermedvirkning
Hvordan gjøre brukermedvirkning til en naturlig del av organisasjonskulturen? Her kan du høre hvilke erfaringer de har gjort seg ved fem sykehus i Danmark.

Første brukerkurs ved Nordlandssykehuset

Første brukerkurs ved Nordlandssykehuset
Brukermedvirkning i praksis krever kompetanse, både hos helsepersonell, brukerrepresentanter og ledelse. Ved Nordlandssykehuset har de nå gjennomført sitt første kompetansehevende kurs for brukermedvirkere.

Har vi alle våre mestringsspor?

Har vi alle våre mestringsspor?
Gjennom livet bærer vi ulike hatter som gir oss erfaringer og ulikt perspektiv. Hva er betydningen av våre ulike ståsteder? I podkast-episode 5 hører du programleder Hilde fortelle om egne oppdagelser på sin reise.

Hva er viktig?

Hva er viktig?
Å medvirke betyr å bli hørt, tatt på alvor og inkludert. Dette er en forutsetning for å oppleve mestring. Hva som er viktig for den enkelte, er nøkkelen til gode tjenester og tilbud.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet.
Ta en titt her for tips til litteratur.
20180618 NK LMH 0147 web
facebook twitter