Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Påskestengt i veke 15 og 16

Påskestengt i veke 15 og 16
NK LMH held stengt i påsken, frå og med måndag 11. april til og med måndag 18. april.

Ny pod: Samtale med pionér Liv Hopen

Ny pod: Samtale med pionér Liv Hopen
Liv Hopen tror at lærings- og mestringsvirksomheten blir stadig mer viktig i tiden fremover, både for å få til et mer bærekraftig helsevesen og for å bidra til myndighetenes satsing på helsekompetanse i befolkningen. En ny pod-episode ligger nå ute.

Invitasjon til erfaringssamling om SMIL

Invitasjon til erfaringssamling om SMIL
5.–6. mai 2022 blir det ny erfaringssamling om gruppetilbudet SMIL i Oslo. Nå er det åpnet for påmelding.

Styrker kompetanse innen helsepedagogikk

Styrker kompetanse innen helsepedagogikk
Den 1. april hadde vi gleden av å ønske Anita Røyneberg Alvheim velkommen som nyansatt spesialrådgiver ved NK LMH. Hun er en erfaren pedagog og formidler med bakgrunn innen folkehelsearbeid.

Om helsekompetanse i ny doktorgrad

Om helsekompetanse i ny doktorgrad
Befolkningens helsekompetanse har blitt kartlagt. Likevel trenger vi mer kunnskap om sammenhengen mellom helsekompetanse og langvarige helseutfordringer. I et nytt doktorgradsarbeid skal dette ses nærmere på.

Grunnlagsarbeid om begreper

Grunnlagsarbeid om begreper
En felles forståelse og bruk av begreper har lenge vært et tema i lærings- og mestringsfeltet. Som forberedelse til et nasjonalt samarbeid om tydeliggjøring av begreper er NK LMH godt i gang med et grunnlagsarbeid.

Nytt verktøy for etablering av tilbud

Nytt verktøy for etablering av tilbud
Skal du starte opp et nytt lærings- og mestringstilbud? Da kan vår nye brosjyre Kort og godt... om hvordan utvikle lærings- og mestringstilbud i helse- og omsorgstjenesten være noe for deg.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet.
Ta en titt her for tips til litteratur.
20180618 NK LMH 0147 web
facebook twitter