Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

«For et potensiale!» – se panelsamtale

«For et potensiale!» – se panelsamtale
«Læring og mestring koster veldig lite og gir veldig mye» sa Bjørnar Allgot under panelsamtalen på jubileumskonferansen før jul. Han var én av fem paneldeltakere som diskuterte hvordan vi kan sørge for likeverdig tilgang til lærings- og mestringstilbud. Nå kan du se hele samtalen i opptak.

Ny pod: Om Mestringstreff i kommunene

Ny pod: Om Mestringstreff i kommunene
Hvordan legge til rette for læring, mestring og styrket helsekompetanse i kommunen? I denne pod-episoden dreier samtalen seg om hvordan kommunene kan ivareta innbyggernes behov for støtte til å leve med helseutfordringer.

Se webinar om pårørendeforskning i opptak

Se webinar om pårørendeforskning i opptak
Hva vet vi om betydningen av lærings- og mestringstilbud for voksne pårørende? I dette webinaret får du innblikk i hva som finnes av forskning på slike tilbud og hva forskningen sier om utbyttet.

Erfaringssamling om SMIL

Erfaringssamling om SMIL
5. og 6. mai var i underkant av 30 deltakere fra både sykehus og kommuner samlet til nettverkssamling om tilbudet SMIL – styrket mestring i livet. Det ble to fine dager med erfaringsdeling, felles refleksjon og stort engasjement.

Ny pod: Fra deltaker til tilskuer i eget liv

Ny pod: Fra deltaker til tilskuer i eget liv
Fra deltaker til tilskuer i eget liv – hva gjør det med deg? Marianne Steen har følt mye på tap av identitet etter at hun fikk en kreftdiagnose i 2014. Det har vært vanskelig å akseptere den nye normalen. Hør hennes historie i ny podkast-episode.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet.
Ta en titt her for tips til litteratur.
20180618 NK LMH 0147 web
facebook twitter