Mestring.no Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Lunsjwebinar om tillit i helsetjenesten

Lunsjwebinar om tillit i helsetjenesten
21. september går et nytt lunsjwebinar av stabelen. Ta med deg matpakken og lytt til Stein Conradsen fortelle om sammenhengen mellom pasienters kunnskap og tillit til helsepersonell. Velkommen!

Mye bra, men vesentlige mangler påpekes

Mye bra, men vesentlige mangler påpekes
NK LMH har nylig gitt innspill til Helsedirektoratet på høringer til Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging og pakkeforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander. Her er mye bra, men også noen mangler og behov for presiseringer.

Webinar om å leve med alvorlig sykt barn

Webinar om å leve med alvorlig sykt barn
«Leve NÅ» er et tilbud til barn med tilstander som er livstruende og livsbegrensende, deres familier og tjenesteapparat. 11. oktober arrangerer vi i samarbeid med Stiftelsen Frambu et webinar om dette tilbudet. Sett av datoen!

Ny podkast-episode om brukermedvirkning

podcast-g0317b54ba_1920
Brukermedvirkning i utvikling av helsetjenester og -tilbud er et krav fra myndighetene. Mange fagpersoner i kommunene er usikre på hvordan de skal få til godt brukersamarbeid. Hør mer om dette i vår podkast Spor av mestring.

Ny publikasjon om brukermedvirkning

study-g930960f5b_1920
Hvordan opplever helsepersonell å samarbeide med brukerrepresentanter om utvikling av tilbud? Dette er hovedtema for en nylig publisert artikkel i PEC Innovation.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet.
Ta en titt her for tips til litteratur.
20180618 NK LMH 0147 web
facebook twitter