04-mestringno_under_logo_RGB-300dpi-01

Bli med på webinar om brukarmedverknad

Bli med på webinar om brukarmedverknad
Verdifullt når det funkar, men kva når det knirkar? Er du opptatt av gode samarbeid for å utvikle helsetenester som svarar til brukarane sine behov? Lurer du på korleis du skal få det til? Då kan du melde deg på vår digitale temasamling om brukarmedverknad i tenesteutvikling.

Se lunsjwebinar om Teach Back i opptak

Se lunsjwebinar om Teach Back i opptak
Hadde du ikke anledning til å delta på lunsjwebinaret om Teach Back den 14. mars? Nå kan du se webinaret i opptak.

Kartlegging av kommunale tilbud

Kartlegging av kommunale tilbud
Kommunene har en sentral rolle i å tilby befolkningen informasjon, undervisning og veiledning for å forebygge og håndtere helseutfordringer. Vi har gjort en gjennomgang av kommunale nettsider for å få et innblikk i hva som tilbys i regi av kommunene.

Høringsinnspill om langvarig utmattelse

Høringsinnspill om langvarig utmattelse
En godt gjennomarbeidet retningslinje som tar utgangspunkt i brukerens behov. Vi har nylig gitt innspill til høring om nasjonalt pasientforløp for pasienter med langvarig utmattelse.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet.
Ta en titt her for tips til litteratur.
20180618 NK LMH 0147 web
facebook twitter