04-mestringno_under_logo_RGB-300dpi-01

Hvorfor er helsekompetanse så viktig?

Hvorfor er helsekompetanse så viktig?
Er du opptatt av helsefremming, sykdomsforebygging og hvordan vi som jobber i helsetjenesten på best mulig måte kan legge til rette for å økt helsekompetanse? Eller lurer du på hvorfor helsekompetanse er viktig? Sett av dato for nytt lunsjwebinar!

Se webinar om brukermedvirkning i opptak

Se webinar om brukermedvirkning i opptak
Gikk du glipp av den digitale temasamlingen om brukermedvirkning rett før påske? Her kan du se webinaret i opptak eller ta en titt på presentasjonen som ble holdt.

Læring og mestring i ny folkehelsemelding

Læring og mestring i ny folkehelsemelding
Læring, mestring og helsekompetanse blir tydelig vektlagt i ny folkehelsemelding fra regjeringen. Å utjevne sosiale forskjeller er den røde tråden i meldingen.

Innspill til veileder for samarbeidsavtaler

Innspill til veileder for samarbeidsavtaler
Utkastet til ny veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak gir retning for samarbeid om lærings- og mestringstilbud, men det er behov for mer konkrete føringer. Les vårt høringsinnspill.

Pod-episode om barn som pårørende

Pod-episode om barn som pårørende
Hvordan er det å være barn som pårørende, og hvordan kan helsetjenesten være til støtte for disse barna? I denne pod-episoden kan du høre forsker Una Stenberg fortelle om hva slags utbytte barn og unge som pårørende har av å delta på et lærings- og mestringstilbud.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet.
Ta en titt her for tips til litteratur.
20180618 NK LMH 0147 web
facebook twitter