04-mestringno_under_logo_RGB-300dpi-01

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år!
Takk for alt godt samarbeid i året som har gått. Vi ønsker alle en fredfull jul og et riktig godt nytt år! Vær oppmerksom på at vi holder stengt i julen fra og med fredag 23. desember. Vi åpner igjen den 2. januar 2022.

Ny pod-epsiode: Verken barn eller voksen

podcast-g58a998f72_1920
Hvordan er det å bære ungdommens stemme i sykehuset; i en verden der voksne og fagpersoner er i overtall? Hør om dette i ny episode av podkasten Spor av mestring.

Hold av datoen!

Hold av datoen!
Er du nysgjerrig på hva helsepedagogikk er eller ønsker du å styrke din helsepedagogiske kompetanse? 26. januar arrangerer vi den første av flere digitale samlinger med helsepedagogiske temaer.

Kurslederkurs avrundet og oppsummert

Kurslederkurs avrundet og oppsummert
På bakgrunn av etterspørsel i praksisfeltet igangsatte NK LMH i 2019 et kurslederkurs i helsepedagogikk for å bidra til å videreutvikle lokale kurs og styrke kompetansemiljøer. Prosjektet er nå oppsummert i en prosjektrapport.

På vei mot en felles forståelse?

På vei mot en felles forståelse?
Praksisfeltet har lenge signalisert et behov for tydeligere begrepsbruk knyttet til læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten. NK LMH har nå utgitt et notat som beskriver hva virksomheten består i og hvordan sentrale begreper kan forstås.

Hva er effekten av frisklivstiltak?

Bildet viser en gruppe mennesker som bedriver fysisk aktivitet sammen ute i en park.
Organiserte oppfølgingstiltak ser ut til å ha umiddelbar positiv effekt på hvordan man fungerer i hverdagen og hvordan man mestrer livet med helseutfordringer. Effekter på lengre sikt vet vi for lite om. Dette kommer frem i en ny kunnskapsoppsummering fra NK LMH.

Tidlig innsats og styrket familieperspektiv

Tidlig innsats og styrket familieperspektiv
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har nylig sendt inn høringsinnspill til veilederen Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet.
Ta en titt her for tips til litteratur.
20180618 NK LMH 0147 web
facebook twitter