04-mestringno_under_logo_RGB-300dpi-01

Øke kompetanse i helsepedagogikk?

Øke kompetanse i helsepedagogikk?
Jobber du med å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse? Ønsker du å lære mer om helsepedagogikk, digitale metoder og verktøy? Vi arrangerer digitale kurs i helsepedagogikk i 2024. Nå er påmelding åpnet.

Det skal virke – det skal vare

Det skal virke – det skal vare
Når tar dine helseplager valg på vegne av deg? Hvordan kan du bryte et uheldig handlingsmønster? Hør psykolog Gerd Kvale fortelle om hvordan en konsentrert behandlingsmetode for tvangslidelser kan benyttes i oppfølging av personer med langvarige helseutfordringer.

Se opptak av webinar om handlingsregler

Se opptak av webinar om handlingsregler
Gikk du glipp av lunsjwebinaret om bruk av mentale strategier og handlingsregler for å lykkes med endring? Her kan du se webinaret i opptak.

Ny bok: Hva er det med hjelpeapparatet?

Ny bok: Hva er det med hjelpeapparatet?
Hun er mor til fire – to med omfattende funksjonsnedsettelser. Nå ønsker tidligere kollega Bente Berg å dele sine erfaringer som pårørende i møte med vårt velferdssamfunn.

Mange helsegevinster av tilbud via video

Mange helsegevinster av tilbud via video
NK LMH har nylig fått publisert en kunnskapsoppsummering om effekt og utbytte av gruppebaserte lærings- og mestringstilbud via video. Studien tyder på at slike tilbud kan gi en rekke helsegevinster for pasienter og pårørende.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet.
Ta en titt her for tips til litteratur.
20180618 NK LMH 0147 web
facebook twitter