04-mestringno_under_logo_RGB-300dpi-01

Bruk av handlingsregler og endring av vaner

Bruk av handlingsregler og endring av vaner
Hvordan kan man ta i bruk mentale strategier og handlingsregler for å lykkes med endring i helseadferd? Det er tid for nytt lunsjwebinar – sett av dato!

Ny pod-episode: brukermedvirkning og fasilitatorrollen

Brukermedvirkning og fasilitatorrollen
Brukermedvirkning i utvikling av kommunale helsetjenester er et krav fra myndighetene. Fasilitatorer er de som tilrettelegger for samarbeidet mellom brukerrepresentanter og fagpersoner, men hva kreves av fasilitatorene? Hør mer om dette i vår podkast Spor av mestring.

Artikkel om fasilitatorrollen publisert

Artikkel om fasilitatorrollen publisert
God ledelse og tilrettelegging er en forutsetning for å utvikle helsetjenester med brukermedvirkning. En nylig publisert forskningsartikkel viser hva som kreves av fasilitatorer i kommunen for å lykkes med dette.

Konferanse avlyst

Konferanse avlyst
Høstens konferanse «Læring og mestring 2023: Fag og erfaring for økt helsekompetanse og livskvalitet» er dessverre avlyst.

Forskningsnytt

Trenger du tips til litteratur? Vi oppdaterer jevnlig våre nettsider med lenker til forskningsartikler, nye master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning av relevans for lærings- og mestringsfeltet.
Ta en titt her for tips til litteratur.
20180618 NK LMH 0147 web
facebook twitter