Publisert

Bli med på forskerkonferanse 14. november!

Forskerkonferanse, illustrasjon iStockphoto.

Forskerkonferanse: Læring og mestring og pasient- og pårørendeopplæringNasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har gleden av å invitere til den fjerde nasjonale konferansen for forskere innen lærings- og mestringsfeltet og pasient- og pårørendeopplæringsfeltet.

Vi ønsker at denne konferansen skal være en møteplass for dere som er forskere innen disse feltene. Dere får anledning til å presentere og drøfte utfordringer i eget arbeid med utgangspunkt i egne og andres erfaringer.

Last ned presentasjoner fra konferansen her.

 

Om hovedforedragsholderne

 

Aslak Steinsbekk, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

«Realist evaluation» – nyttig for forskning på pasientopplæring?
Professor Steinsbekk har i en årrekke ledet en forskergruppe innen pasientopplæring og brukermedvirkning ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. I sine prosjekter undersøker forskningsgruppa effekten av flere forskjellige former for pasientopplæring og brukermedvirkning. Effekten blir undersøkt så bredt som mulig, både som direkte effekt, gjennom randomiserte, kontrollerte studier, og som pasientenes opplevde effekt, gjennom kvalitative studier. For mer informasjon, se Steinsbekks nettside.

Vibeke Zoffmann, Steno Diabetes Center, Danmark, og NK LMH

«Guidet Egen-Beslutning» kan udløse et potentiale til forandring i livet med en kronisk tilstand
Seniorforsker Vibeke Zoffmann arbeider med translasjonsforskning der målet er å realisere empowerment i samspillet mellom helsepersonell og pasienter som har en kronisk lidelse, og deres pårørende. Vibeke har erfaringer med «Guidet Egen-Beslutning» på tvers av kroniske tilstander. Hun har sett på hvilke mønstre i relasjonen mellom pasient og helsepersonell som kan endres, og hvilken kvalitativ og kvantitativ effekt «Guidet Egen-Beslutning» har på pasienter og helsepersonell.

Program

0930–1000:
Registrering, kaffe/te

1000–1010:
Velkommen!

1010–1050:
«Realist evaluation» – nyttig for forskning på pasientopplæring?
 Aslak Steinsbekk, NTNU

1050–1110:
«Helseorganisasjoner» – samarbeid i endring?
Dagmara Bossy, Universitetet i Oslo (UiO) og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

1110–1130:
Ansattes og deltakeres erfaringer fra et slankeopphold. En kvalitativ studie
Marit By Rise, NTNU

1130–1230:
Lunsj

1230–1320:
«Guidet Egen-Beslutning» kan udløse et potentiale til forandring i livet med en kronisk tilstand
Vibeke Zoffmann, Steno Diabetes Center og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

1320–1340:
Praksiskunnskap om kropp, mat og livsstil. Et paradigmeskifte i arbeid med NCD?
Heidi Kvalvåg, Universitetet i Oslo (UiO)

1340–1400:
Health professional’s views of knowledge and skills needed for good-quality patient education to patients with Coronary Heart Disease: An ongoing qualitative study
Margrét Svavarsdottir, NTNU

1400–1430:
Pause. Erfaringsutveksling, m/ fruktservering og kaffe/te
De som har poster, og de som har holdt innlegg så langt, vil være tilgjengelige for spørsmål og diskusjoner.

1430–1450:
Likeverdig ekspertise i utvikling av nettbasert verktøy for mestring og samhandling innen psykisk helse
Lillian Sofie Eng og Monica Strand, Oslo universitetssykehus (OUS)

1450–1510:
Valg, medvirkning, informasjon og tillit. Brukerrepresentanters opplevelser med et introduksjonsseminar i DPS
Stein Conradsen, Lærings- og mestringssenteret (LMS), Helse Møre og Romsdal HF

1510–1530:
Forutsetninger for, og betydningen av pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten
Anne Norheim, Universitetet i Stavanger (UiS)

1530–1550:
Hvilken betydning opplever pasienten at sykepleiekonsultasjonen har når de er blitt nydiagnostisert med revmatisk sykdom?
Wenche Bjarnedotter Sørfonden, Universitetet i Nordland (UiN)

1550–1620:
Pause. Erfaringsutveksling, m/ fruktservering og kaffe/te
De som har poster, og de som har holdt innlegg, vil være tilgjengelige for spørsmål og diskusjoner.

1620–1700:
Oppsummering og diskusjon

Ordstyrer: Borghild K. Lomundal, NTNU

Praktiske opplysninger

Målgruppe: Forskere innen lærings- og mestringsfeltet og pasient- og pårørendeopplæringsfeltet. Du må minimum ha mastergrad, eller tilsvarende, og planlegge, gjennomføre eller ha gjennomført forskningsprosjekt eller større evalueringer innen disse feltene.

Dato: 14. november

Tid: kl. 09.30–17.00

Sted: Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen

Pris: Gratis deltakelse og gratis lunsj. Deltakerne ordner selv reise og overnatting.

Antall: Maksimalt 100 deltakere

Frist for påmelding til konferansen: 22. oktober 2013. Bruk skjemaet nederst på siden.

Velkommen til deltakelse!

Med hilsen fra NK LMH ved konstituert leder Siw Bratli og planleggingskomiteen Marita Fønhus, Aslak Steinsbekk, May Solveig Fagermoen, Tove Klæbø Nilsen, Vibeke Zoffmann og Dagmara Bossy

Påmeldingsskjema er fjernet.

  • Publisert: 3. september 2013.
  • Sist oppdatert: 7. desember 2015.