Publisert

Egen nyhetsoversikt for ungdomsprosjektet UMM

skjermdump UMMs nyhetsarkiv

Er du interessert i ungdomhelse? Følg med på hva som skjer i NK LMHs utviklingsprosjekt «Ung medvirkning og mestring – UMM», i prosjektets eget nyhetsarkiv.

skjermdump UMMs nyhetsarkivI UMM-prosjektets nyhetsarkiv finner du nyhetssaker fra prosjektet og lenker til omtaler av ungdomshelse andre steder.

Om UMM

Gjennom UMM-prosjektet utvikler Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for ungdom (12–16 år) og unge voksne (17–26 år) som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre og andre nærstående. Tilbudene går på tvers av diagnoser.

NK LMH utvikler også kompetansehevingsprogrammet «Treff meg!». Dette er beregnet på fagpersoner som møter unge som har ulike helseutfordringer, og deres nærstående. Kompetansehevingsprogrammet består av en e-læringsressurs med refleksjonsfilm og fagstoff innen åtte tema.

Prosjektet eies av Unge funksjonshemmede (UF). NK LMH er medeier og utfører. Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen og NK LMH.

Les mer om UMM på prosjektets nettsider mestring.no/umm

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 30. oktober 2013.
  • Sist oppdatert: 21. mars 2014.