Publisert

Et nettverk som passer for deg?

Ordsky nettverk, liten

NK LMH drifter en rekke nettverk for ulike målgrupper og med ulik aktivitet. Bli kjent med nettverkene våre, og se om det er noen av dem som passer for deg.

nettverk_ordsky_700

Her ser du hvilke nettverk vi drifter ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH):

Una StenbergForskernettverk

Kommunikasjonsnettverk

Cecilia Sønstebø

 • Hensikt: sikre at NK LMH driver kommunikasjonsarbeid i tråd med målgruppenes behov
 • For hvem: representanter for helseforetak, kommuner og brukerorganisasjoner foreslått av helseregionene og brukerorganisasjonene via NK LMHs faglige referansegruppe
 • Aktiviteter i nettverket: to møter i året, enten fysiske møter, videomøter eller telefonmøter. Nettverket har også saker på høring mellom møtene.
 • Ansvarlig for nettverket: kommunikasjonsrådgiver Cecilia Sønstebø, kommunikasjon[at]mestring.no
 • Se nettverkets side på mestring.no

Nasjonalt nettverk for samhandling om læring og mestring i kommunen

Kari Hvinden

Starthjelp-nettverk

Ann Britt Sandvin Olsson

 • Hensikt: spre nyttig informasjon og relevante fag- og forskningsresultater til dem som arbeider med lærings- og mestringstilbudet Starthjelp – om familie og mestring. Tilbudet retter seg mot foreldre som nylig har fått barn som har nedsatt funksjonsevne.
 • For hvem: fagpersoner og brukerrepresentanter som jobber med Starthjelp
 • Aktiviteter i nettverket: statusoppdateringer på e-post cirka tre ganger i året
 • Ansvarlig for nettverket: spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson, ann.britt.sandvin.olsson[at]mestring.no
 • Innmelding: send e-post til nettverksansvarlig
 • Se nettverkets side på mestring.no

SMIL-nettverk

Ellen Østberg. Foto: Gunder Christophersen, BarnsBeste.

 • Hensikt: bidra til kompetanseutveksling, -spredning og -oppbygging i tilknytning til lærings- og mestringstilbudet SMIL – styrket mestring i livet. Tilbudet retter seg mot barn og unge som har foreldre som har psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer, og deres familier.
 • For hvem: fagpersoner og brukerrepresentanter som jobber med, eller har planer om å jobbe med, SMIL
 • Aktiviteter i nettverket: årlige nettverkssamlinger og statusoppdateringer på e-post
 • Ansvarlig for nettverket: Ellen Østberg som er tilknyttet NK LMH som fagrådgiver for å jobbe med SMIL, ellen.ostberg[at]diakonsyk.no
 • Innmelding: send e-post til nettverksansvarlig
 • Se nettverkets side på mestring.no
 Husk å bytte ut [at] med @ dersom du skal sende e-poster til oss.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

 • Publisert: 20. februar 2015.
 • Sist oppdatert: 9. mai 2017.