Familienettet

Pengene til etablering av Familienettet.no ble i sin tid bevilget direkte over statsbudsjettet, som del av Familieprosjektet 2005-2008 ved NK LMH. Hensikten var å bidra til at familier med barn som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom skulle få hjelp til å orientere seg i alle tilbudene, støtteordningene, aktivitetene osv som tilbys i samfunnet vårt.

Det ble identifisert et stort behov for den tilretteleggingen som familienettet.no virker til. Utgangspunktet var at det settes i gang mange tiltak og det eksisterer gode ordninger, men at disse er vanskelig å finne. Familienettet.no skulle fungere som en portal der de pårørende kunne finne informasjon og bli ledet videre – målet var å bidra til å styrke familienes mestring av situasjonen.

Helsedirektoratet finansierte driften i 2009, inntil ”funksjonshemmingsområdet” ble overført fra Helsedirektoratet til Bufdir. I februar 2010 ble Familienettet.no formelt overført fra NK LMH til Bufdirs Seksjon for oppvekst og familie, som tok på seg ansvaret for familienettet.no med den intensjonen som er beskrevet i avtalen: Bufdir forpliktet seg til å ivareta opprinnelig målgruppe for familienettet.no i sin videre drift.

Bufdir startet arbeidet med å planlegge etablering av familie.no; en utvidet og bedret versjon av Familienettet.no. De nye planene ble mottatt med store forventninger hos brukere, brukerorganisasjoner, referansegruppe, fagfolk som arbeider sammen familienettets målgruppe, samt fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.

Etablering av familie.no gjorde det mulig å inkludere familienettets målgruppe i en større helhet, der familieperspektivet ble godt ivaretatt og styrket; en positiv utvikling.

Prosjektet startet i september 2005, og nettstedet ble lansert mars 2007. Ved utgangen av 2009 ble Familienettet.no overført til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det markerte avslutningen på utviklingsprosjektet i regi av kompetansesenteret.

Her kan du lese sluttrapporten_(pdf, april 2010).

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 22. mars 2013.