Standardiserte spørreskjemaer (forskning)

På denne siden finner du standardiserte spørreskjemaer som benyttes i forskning på effekt og utbytte.

NK LMH har gjennomført flere systematiske kunnskapsoppsummeringer der vi blant annet har undersøkt hvordan deltakelse i lærings- og mestringstilbud blir evaluert med bruk av pasientrapporterte resultater. Dette inkluderer spørreskjemaer der man kan kartlegge mestring, helse og livskvalitet ut fra pasient- eller pårørendes perspektiv.

Et utvalg måleinstrumenter

Under finner du noen aktuelle spørreskjemaer (standardiserte) som benyttes som måleinstrumenter i tilbud der hensikten er styrket mestring, økt helsekompetanse, styrket livskvalitet eller lignende. Spørreskjemaene vi har valgt å omtale nærmere er generiske (ikke diagnosespesifikke) og har tilgjengelige norske versjoner som er gratis å ta i bruk (eller forbundet med lave kostnader). Til hvert skjema finner du informasjon om målgruppe, hva skjemaet handler om, metodiske egenskaper, hvem som har utviklet og oversatt skjemaet, lenker til hvor man kan få tak i det og hvordan det analyseres.

Vær oppmerksom på at dette kun er en oversikt over aktuelle spørreskjemaer, ikke en veiledning i bruk. Bruk av skjemaene forutsetter statistisk kompetanse. Aktuelle spørreskjemaer er:

 1. EuroQol Questionnaire (EQ-5D) – skjema for å kartlegge helserelatert livskvalitet
 2. RAND 36-Term Short Form Health Survey (SF-36) og RAND 12- kortversjon (SF-12)– skjema for å kartlegge helserelatert livskvalitet
 3. Sence of coherence (SOC-13) – skjema for å kartlegge opplevelse av sammenheng i livet
 4. The General Self-Efficacy Scale (GSE) – skjema for å kartlegge mestringsforventning (handlingsforventning)
 5. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) – skjema for å kartlegge selvfølelse
 6. Health Education Impact Questionnaire (heiQ) – skjema for å kartlegge utbytte av lærings- og mestringstilbud
 7. Patient Activation Measure (PAM-13) – skjema for kartlegging av pasientaktivering
 8. Brief Illness Perception Questionnaire (BIPQ) – skjema for å kartlegge sykdomsoppfatning
 9. Well-Being Index (WHO-5) – 5 spørsmål om trivsel og velvære
 10. Herths Hope Index – spørreskjema om håp
 11. Health Literacy Questionnaire (HLQ) – spørreskjema om helsekompetanse

Aktuelle lenker

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 20. mai 2020.
 • Sist oppdatert: 1. februar 2023.