Health Literacy Questionnaire (HLQ)

 Spørreskjema om helsekompetanse

Målgrupper dette skjemaet passer for Skjemaet er generisk (diagnoseuavhengig) og passer for alle voksne. Dette spørreskjemaet kan benyttes så vel i klinisk praksis som i forskning
Beskrivelse av hva skjemaet handler om Helsekompetanse handler om personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Det gjelder både beslutninger knyttet til livsstilsvalg, sykdomsforebyggende tiltak, egenmestring av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenesten.

Det finnes flere spørreskjemaer som måler helsekompetanse på ulike måter. Vi har valgt ut ett skjema (HLQ) på bakgrunn av relevansen til lærings- og mestringsvirksomheten. Dette skjemaet inneholder 44 spørsmål fordelt på ni ulike dimensjoner som måler distinkte ting:

 1. Føle seg forstått og støttet av helsepersonell
 2. Har tilfredsstillende informasjon for å håndtere egen helse
 3. Aktiv håndtering av egen helse
 4. Sosial støtte for helse
 5. Vurdere helseinformasjon
 6. Mulighet til aktivt å samarbeide med helsepersonell
 7. Navigering i helsevesenet
 8. Mulighet til å finne god helseinformasjon
 9. Forstå helseinformasjon godt nok til å vite hva som bør gjøres

Les mer om helsekompetanse her.

Disse har utviklet skjemaet Skjemaet ble utviklet av Osborne, Batterham, Elsworth, Hawkins og Buchbinder i 2013. Skjemaet er oversatt til en rekke språk og validert for bruk i mange land. Her kan du lese hvordan skjemaet er utviklet.
Hvordan ta skjemaet i bruk Skjemaet er gratis og til fri benyttelse, men det er utfra vår kjennskap til skjemaet krav om lisens (gratis)
Metodiske egenskaper Den norske oversettelsen av spørreskjemaet er anvendt i flere norske studier. Her er et eksempel fra forskning med personer som har psoriasis.
Godkjent norsk oversettelse Oversettelsen av spørreskjemaet fra engelsk til norsk ble gjort ved hjelp av en frem-og-tilbake-prosedyre. Det er Astrid Wahl med kollegaer som har gjennomført oversettelsen. Hun har også gjennomført og vært veileder for mange som har benyttet spørreskjemaet i ulike forskningsprosjekter i Norge. Les mer om Astrid Wahl og deres forskning her.
Her finner du skjemaet Her finner du mer informasjon om hvem du må kontakte for å få rettigheter til å bruke skjemaet.

Du finner flere standardiserte spørreskjemaer her.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 4. juni 2020.
 • Sist oppdatert: 10. juni 2020.