RAND 36-Term Short Form Health Survey (SF-36) og RAND 12-kortversjon (SF-12)

Skjema for å kartlegge helserelatert livskvalitet

Målgrupper dette skjemaet passer for Generisk (diagnoseuavhengig), kan brukes både til voksne og ungdom (helst over 14 år). Kan også brukes til friske personer og pårørende.
Beskrivelse av hva skjemaet handler om RAND 36 er et spørreskjema som inneholder 36 spørsmål og består av 8 dimensjoner:

 • Fysisk funksjon
 • Rollebegrensning – fysisk
 • Smerte
 • Generell sykdomsopplevelse
 • Energi og tretthet
 • Sosial funksjon
 • Rollebegrensning – emosjonell
 • Mental helse

Spørsmålene i skjemaet er identiske med SF-36, men måten dataene skåres er noe forskjellig, og i tillegg er SF-36 lisensiert.

RAND 12 er en kortversjon av RAND-36 og inneholder 12 spørsmål knyttet til de samme dimensjonene.

Disse har utviklet skjemaet Skjemaet ble opprinnelig utviklet av RAND Corporation i USA, Medical Outcomes Study (MOS). De har fremdeles lisens på den opprinnelige RAND-36, og har valgt å legge den som et tilgjengelig instrument på sin nettside. Originalreferanse til skjemaet: Ware & Sherbourne (1992). Du kan lese sammendrag her.
Hvordan ta skjemaet i bruk Skjemaet er gratis og til fri benyttelse.

Her finner du informasjon om hvordan RAND 36 kan analyseres.

Metodiske egenskaper RAND 36 og RAND 12 benyttes enormt mye, både internasjonalt og i Norge. Det er gjennomført flere valideringsstudier og det er også studier fra Norge som gir referanseverdier:

 1. Garratt & Stavem (2017). Du kan lese sammendrag her.
 2. Jacobsen et al. (2018). Du kan lese sammendrag her.
Godkjent norsk oversettelse Kunnskapssenteret har oversatt den opprinnelige versjonen av RAND-36 til norsk. Oversettelsen er gjort i tråd med internasjonale retningslinjer for oversettelse av pasientrapporterte utfallsmål.
Her finner du skjemaet Tilgjengelig norsk versjon av RAND 36 i PDF finner du her.

Mer informasjon om skjemaet finner du her.

Tilgjengelig norsk versjon av RAND 12 i PDF finner du her.

Du finner flere standardiserte spørreskjemaer her.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 2. juni 2020.
 • Sist oppdatert: 7. juli 2022.