‘Individuell plan = Brukers plan’

Siden juli 2001 har retten til å få Individuell plan vært lovbestemt (Pasientrettighetsloven § 2-5). Dersom en person har behov for to eller flere tjenester over lengre tid, har vedkommende rett til å få en Individuell plan. Planen skal bygge på brukers ønsker, behov og muligheter.

Fagfolk er ofte altfor opptatt av hvordan skjemaet skal fylles ut. Både de og brukerne er lite forberedt på hvordan de skal få til et likeverdig samarbeid om innholdet i planen.

På grunnlag av brukeres egne erfaringer (fokusmøter og intervjuer) har vi utarbeidet et hefte med følgende formål:

  1. Å styrke brukers rolle i forhold til utarbeidelsen av Individuell plan
  2. Å få til et godt samarbeid mellom bruker og ulike tjenestegrupper ved at fagpersonell med hjelp av brukererfaringer lærer å forstå at det vesentlige med Individuell plan ikke er hvordan dokumentet skrives, men å få fram brukers ønsker og behov og benytte et språk som brukerne forstår.

Her kan du laste ned heftet (pdf-format)

«Individuell plan = brukers plan» er et samarbeidsprosjekt mellom:

  • Afasiforeningen i Oslo og Omegn
  • MS-forbundet i Norge, – Slagrammedes forening i Oslo
  • Parkinsonforeningen i Oslo og Akershus
  • Norsk Epilepsiforbund
  • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Prosjektet ble avsluttet høsten 2007.

Heftet ble utarbeidet i 2007. Vi gjør oppmerksom på at der det står «trygdekontor» på side 4 og 7, er det i dag korrekt at det står «NAV»

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 7. juli 2017.