Publisert

KOOLO – nytt digitalt mestringsverktøy for ungdom

Skjermbilde av KOOLO appenFredag 10. juni ble appen KOOLO lansert på Universitetet i Oslo. KOOLO er et mestringsverktøy utviklet med mål om å støtte unge mennesker i overgangen mellom barne- og ungdomsavdelingen og voksenavdelingen.

Det er en gruppe forskere og studenter fra Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO), kalt KULU, som står bak den nylig lanserte appen. KULU jobber med forskning og design sammen med unge mennesker (rundt 12 – 25 år) som har langvarige helseutfordringer. De designer interaktiv teknologi som støtter unge i sin selvstendighet, både som unge mennesker og som pasienter.

– KULU handler om kul teknologi for unge mennesker som har langvarige helseutfordringer som kronisk- eller langtidssykdom, forteller Maja van der Velden, som er glødende engasjert prosjektleder og forsker ved Institutt for Informatikk, UiO.

Arbeidet med appen KOOLO startet i 2013 og er et resultat av et samarbeid mellom Ungdomsrådet på Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og KULU. Ungdomsrådet fortalte forskerne om hva slags behov de hadde og hvilken teknologi de ønsket seg. De har selv vært med på å designe verktøyet.

KOOLO-gjengen_red
En fornøyd prosjektgruppe under lanseringen av KOOLO appen. Foto: Una Stenberg

Med KOOLO appen kan ungdom få oversikt over ulike mål og ferdigheter som de føler behov for i overgangen mellom barne- og ungdomsavdeling og voksenavdeling på sykehuset. Appen kan synkroniseres med kalenderfunksjonen på telefonen, og det er et vell av muligheter for å legge inn bilder og personlige mål.

KULU sier på sine hjemmesider at KOOLO ble utviklet hovedsakelig for forskningsformål, men at alle kan bruke den. Appen er tilgjengelig for nedlasting i App Store (KOOLO) og kan brukes uten internettilkobling.

Er du interessert i å lese mer om KOOLO apppen eller om noen av de andre spennende prosjektene KULU jobber med, kan du besøke deres nettsider på adressen www.kulu.no.

Skrevet av Una Stenberg og Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 17. juni 2016.
  • Sist oppdatert: 17. juni 2016.