Helse

Arbeidet i lærings- og mestringssentrene omtales ofte med paraplybegrepet helsepedagogikk. Arbeidet i sentrene har et helsefremmende perspektiv. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) mener at det er viktig å arbeide med en avklaring av hvordan man i lærings- og mestringsarbeidet forstår helse.

Helse relaterer seg til mestring i hverdagen. Allerede i 1982 definerer Hjort helse som overskudd i forhold til hverdagens krav (Hjorts helsedefinisjon, 1982).

Per Fugelli og Benedicte Ingstad gjennomførte i perioden 1997-2000 en studie av folks helsebegrep. De forteller at de viktigste meningsbærende elementene i folks helsedefinisjon er: trivsel, funksjon, natur, humør, mestring og energi. Det folkelige perspektivet på helse har tre kjennetegn:

Helhet –  Helse er et holistisk fenomen. Helse er vevd inn i alle sider av livet og samfunnet.

Pragmatisme – Helse er et relativt fenomen. Helse erfares og bedømmes i forhold til hva folk finner det rimelig å forvente ut fra alder, sykdomsbyrde og sosial situasjon.

Individualisme – Helse er et personlig fenomen. Menneskene er ulike. Derfor må helse som mål og veiene til helse bli forskjellige fra individ til individ.

Les hele artikkelen på nettsidene til Tidsskrift for Den norske legeforening.

Temaet er utdypet i boken Helse på Norsk av de samme forfatterne

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 21. mars 2014.

Design og utvikling: Senson AS