Publisert

Litteraturtips for brukerrepresentanter

Edgar Wammervold og Jan Ole Bolsø i NK LMHs kommunikasjonsnettverk har samlet det de mener er relevant litteratur for brukerrepresentanter. Se deres litteraturtips.

Edgar Wammervold som er brukerrepresentant for FFO i kommunikasjonsnettverket til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), har følgende liste over bøker han mener er nyttige for brukerrepresentanter:

Bokomslag, Helsepedagogikk Egon H. Vifladt og Liv Hopen: Helsepedagogikk – Samhandling om læring og mestring. NK LMS 2004

Bokomslag, Helsepsykologi Geir Arild Espnes og Geir Smedslund: Helsepsykologi. Gyldendal Norsk Forlag 2009

Bokomslag, Frisk og kronisk syk Elin Fjerstad: Frisk og kronisk syk. Et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom. Et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom. Gyldendal Norsk Forlag 2010

Bokomslag, Læring og mestring Anners Lerdal og May Solveig Fagermoen: Læring og mestring – et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning. Gyldendal Norsk Forlag 2011

Bokomslag, Pasientopplæring Egon H. Vifladt og Liv Hopen: Pasientopplæring. Kompetanse – veivalg – lederskap. Kolofon forlag 2013

Se ellers

Jan Ole Bolsø som sitter i NK LMHs kommunikasjonsnettverk for Helse Midt-Norge RHF, har supplert Wammervolds liste med disse bøkene:

Bokomslag, Tilfeldigvis meg Maria Thommessen: Tilfeldigvis meg. Diagnose kreft Damm 2005

Bokomslag, Pedagogikk og pasientutdanning Susan Lejesgaard Christensen og Brit Huus Jensen: Pedagogikk og pasientutdanning. Sykepleiens pedagogiske felt. Akribe 2003

Bokomslag, Helsens mysterium Aaron Antonovsky: Helsens mysterium. Den salutogene modellen. Gyldendal Norsk Forlag 2012.

Bokomslag, Meistring og myndiggjering Tor-Johan Ekeland og Kåre Heggen: Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk?. Gyldendal Norsk Forlag 2007.

God lesning!

Les også:

Det er brukerne som vet best hvor skoen trykker, artikkel på mestring.no der to brukere deler sine erfaringer fra brukerrepresentantrollen

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 12. november 2014.
  • Sist oppdatert: 3. desember 2020.