Masteroppgave: «Å leve med kronisk inflammatorisk tarmsykdom i parforholdet»

– Ektefellenes perspektiv på parforholdet der partneren har ulcerøs kolitt eller Morbus Crohn

Maxi Storm. Masteroppgave i familieterapi og systemisk praksis, Diakonhjemmet Høgskole 2011

Ved hjelp av kvalitativ forskningsmetode (intervju) hvor meninger, tanker og refleksjoner fanges opp, har Maxi Storm undersøkt hvordan kronisk inflammatorisk tarmsykdom påvirker parforholdet sett fra perspektivet til ektefellen/samboeren til personen som har den langvarige helseutfordringen.

Lærings- og mestringssentre organiserer lærings- og mestringstilbud for personer som har langvarige helseutfordringer og deres pårørende. Kursdeltakerne kan være par. I forbindelse med planleggingen av et nytt kurs for personer som har kronisk inflammatorisk tarmsykdom og deres pårørende, ønsket Storm å undersøke hvordan denne typen helseutfordringer påvirker parforholdet. Denne informasjonen var viktig for å kunne vurdere hvilke tema som kunne være aktuelle å få belyst i et slikt kurs.

Kort oppsummert (fra sammendraget):
«Underveis i analyseprosessen vokste det frem en tydeliggjøring av fire forskjellige hovedtrekk mellom parenes ulike responser på sykdommen. Disse ga jeg betegnelsen mestringsstiler, der uttrykket mestring peker mot hvordan en håndterer belastende forhold relatert til sykdommen, mens uttrykket stil peker mot felles særpreg og kjennetegn. Ulikhetene i mestringsstil utledet jeg fra fortellingen om hvem i parforholdet som var i posisjon til å ta de viktige avgjørelsene knyttet til sykdommen. De fire mestringsstilene valgte jeg å kalle:

  • Sykdommen som fellesansvar i parforholdet
  • Sykdommen som den sykes ansvar i parforholdet
  • Sykdommen som uavklart ansvar i parforholdet
  • Sykdommen som konflikt i parforholdet

Datamaterialet ble syntetisert og fremstilt i modellen av disse fire mestringsstilene. Modellen kan ses som forsøk på å sette datamaterialet inn i en ramme som kan gi mening til materialet. Modellen fungerer dermed som et slags kart til hjelp for å finne retning i parenes
mangfoldighet.»

Last ned pdf av masteroppgaven fra BIBSYS.

 

Skrevet av Marita Sporstøl Fønhus.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 7. oktober 2013.
  • Sist oppdatert: 7. oktober 2013.