Masteroppgave: Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom

Tone Bråthen. Masteroppgave i folkehelse, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap 2010

Ved hjelp av kvantitativ forskningsmetode (spørreundersøkelse) har Tone Bråthen undersøkt hvilken kunnskap norske pasienter med ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) har om sykdommen og i hvilken grad deres tiltro til egen mestringsevne påvirker deres helserelaterte livskvalitet.

Kort oppsummert (direkte sitert)

«Resultat: Pasientene var mest fornøyde med den informasjonen de fikk fra spesialist i revmatologi og fysioterapeut. De anga også medpasienter som en viktig kilde til informasjon. Deltagelse i mestringskurs og informasjon fra sykepleier var de informasjonskildene færrest respondenter var fornøyde med. Respondentene hadde mest kunnskap om sykdommens symptomer og trening, mens kunnskap om medikamenter og hjelpemidler/tiltak for tilrettelegging hjemme og på arbeidsplassen var de temaer de hadde minst kunnskap om. De som var mest fornøyde med den kunnskapen de hadde om sykdommen, hadde en signifikant bedre tiltro til at de kunne påvirke sine smerter og sykdomssymptomer.
Konklusjon: Kunnskap om sykdommen bidrar positivt til å påvirke pasientenes helserelaterte
livskvalitet. Læring gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer med andre i samme situasjon, synes å være en riktig og positiv måte å tilrettelegge pasientundervisningen på. Målgruppen bør imidlertid kartlegges, slik at undervisningen kan tilpasses deltagernes utdannelsesnivå. Likeledes bør helsepersonellets roller og funksjoner avklares og tydelig defineres.»

 

Skrevet av Marita Sporstøl Fønhus.

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 15. april 2013.
  • Sist oppdatert: 23. juli 2019.