Masteroppgave: Oppmerksomt nærvær og selv-toning i helsefremmende arbeid

Tone Ringdal. Masteroppgave i helsefremmende arbeid, Universitetet i Agder 2010

Ved hjelp av kvalitativ forskningsmetode (intervju) hvor erfaringer, meninger, tanker og refleksjoner fanges opp, har Tone Ringdal undersøkt hva som kan fremme og bevare helse hos fagutøvere som støtter andre mennesker i å bevare, gjenvinne og fremme helse og mestring. Hun har undersøkt hva livsstyrketrening (LST) og selv-toning betyr for livsstyrketreneres egen helse.

Kort oppsummert (direkte sitert)
«Funn: En nærværsmodell tydeliggjør livsstyrketrenernes beskrivelser av hvordan de møter seg selv, andre og livet. Det ser ut til at livsstyrketrenerne har lært seg selv-toning, både gjennom LST-utdanning og gjennom tidligere livserfaringer. LST har hatt betydning for livsstyrketrenernes OAS: opplevelse av mening, forståelse og håndterbarhet har økt gjennom økt bevissthet, økt forståelse for sammenheng mellom kropp, tanker og følelser og økt kommunikasjons- og veiledningskompetanse, innebefattet økt evne til å møte andre menneskers følelser ved selv å ha bearbeidet egne følelser. ”Flyt” ses som en måte å forstå livsstyrketrenernes beskrivelser av OAS. ”Flyt” og OAS ser ut til å ha likhetstrekk (Lutz 2009).
Konklusjon: LST og selv-toning ses som helsefremmende og bemyndigende bidrag til å bevare og fremme helse og mestring hos fagpersoner som arbeider med å støtte andre i å bevare/gjenvinne helse. Det anbefales å opprette et LST-nettverk, tilrettelegge for moralske dialoger på arbeidsplassen, med tanke på bevare arbeidsengasjement/glede/helse, og implementere selv-toning og elementer av mindfulness i helserelaterte utdanninger. Videre forskning på OAS og flyt er ønskelig.»

 

Skrevet av Marita Sporstøl Fønhus.

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 15. april 2013.
  • Sist oppdatert: 27. april 2018.