Masteroppgave: «På samme planet»

– En kvalitativ studie av hva personer med Asperger syndrom forteller om å delta i samtalegrupper

Bjørg Neset. Masteroppgave i tverrfaglig helse og sosialfag, Høgskolen i Nord-Trøndelag 2011

Ved hjelp av kvalitativ forskningsmetode (intervju og fokusgrupper) hvor erfaringer, meninger, tanker og refleksjoner fanges opp, har Bjørg Neset undersøkt hva deltakelse i samtalegrupper betyr for personer som har Asperger syndrom.

Kort oppsummert (direkte sitert)

«Studien tar utgangspunkt i at spesialisthelsetjenesten i Norge tilbyr samtalegrupper for personer med denne diagnosen, som et ledd i behandling og psykoedukasjon.»

«Funnene peker i retning av at det å delta i en strukturert sammenheng med andre som har samme diagnose kan virke forebyggende på ensomhetsfølelse og være et sted både for sosial samhandling, aktiviteter og problemløsninger, samt et sted for påfyll og rekreasjon. En viktig forutsetning for at et slikt tilbud kan fungere, synes å være at gruppen har en leder, eller facilitør, som aktivt bidrar til at den fungerer. Teorien ”felles kognitiv stil” lanseres som en beskrivelse av hvorfor personer med AS opplever frihet fra stress og ”å være på samme planet”, så sterkt i fellesskap med andre som har samme diagnose.»

Se masteroppgaven som er utført ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (pdf).

 

Skrevet av Marita Sporstøl Fønhus.

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 15. april 2013.
  • Sist oppdatert: 15. april 2013.