Masteroppgave: Opplæring av mennesker med kronisk sykdom

Kirsti Jenssen. Masteroppgave i humanoria og pedagogikk, Universitetet i Agder 2010

Formålet med Kirsti Jenssens masteroppgave var å få innsikt i tre aspekter ved pasientopplæring; pasientenes perspektiv, helsepersonells perspektiv og sentrale føringer.

Hun har innhentet litteratur som omhandler rammer for pasientopplæring og psykologiske og pedagogiske aspekt ved pasientopplæring og på denne bakgrunn analysert hvordan pedagogisk kunnskap kan bidra til bedre opplæring.

Kort oppsummert (direkte sitert)

«Opplæring av pasienter med kronisk sykdom er en pedagogisk oppgave som utføres av helsepersonell. Når fokus settes på dette temaet, er det fordi forekomst av kronisk sykdom er sterkt økende og behandlingsresultatene er utilfredsstillende. Behandlingen av kronisk sykdom er avhengig av pasientenes egen innsats. Derfor reises spørsmål om hvordan pedagogisk kunnskap kan bidra til bedre opplæring av mennesker med kronisk sykdom og dermed mer tilfredsstillende behandlingsresultater. For å få innsikt i tematikken, er ulik litteratur undersøkt. Undersøkelsen viser at politiske føringen vektlegger betydningen av pasientopplæring. For å oppnå bedre resultater, bør endringer gjøres både på system- og individnivå. Pasienter bør få juridisk rett til opplæring, opplæringen bør foregå både i spesialisthelsetjenesten og på kommunenivå, helsepersonell trenger kompetanseheving i veiledningsfunksjonen og pasientenes behov for selvbestemmelse, mestring, opplevelse av sammenheng og mening må ha innflytelse på veiledningen.»

Se  masteroppgaven som er utført ved Universitetet i Agder (pdf).

 

Skrevet av Marita Sporstøl Fønhus.

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 15. april 2013.
  • Sist oppdatert: 15. april 2013.