Mestringskurs for pårørende

Tre. Foto: Jane Elin Marthinussen for PårørendeSenteret

PårørendeSenteret i Stavanger har utviklet et diagnoseuavhengig mestringskurs for pårørende. Tilbudet er utviklet i samarbeid med lærings- og mestringssenteret i Helse Stavanger HF.

Leder for PårørendeSenteret, Liv Kleppe, deltok på skrivekurs i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) høsten 2013. Der skreiv hun en artikkel om tilbudet.

Les hennes artikkel her.

Kleppes beskrivelse av tilbudet kan være en ressurs for andre som ønsker å starte opp tilbud for pårørende.

Ta kontakt med PårørendeSenteret på
e-post: parorende@parorendesenteret.no eller telefon: 51 53 11 11
dersom du vil høre mer om deres erfaringer og kursopplegg.

Les også andre praksiseksempler som omhandler tilbud for pårørende.

E-læringsprogram for ledere og ansatte i helsetjenesten

pårørendeprogrammet.noPårørendeSenteret i Stavanger har også laget et e-læringsprogram – pårørendeprogrammet.no – som skal bidra til at ledere og ansatte skal drøfte og reflektere over hvordan de ivaretar og møter både barn og voksne som er pårørende.

Programmet er prøvd ut av blant andre Sigrid Bøthun ved lærings- og mestringssenteret i Helse Fonna HF. Hun har ledet Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helses’ (NK LMHs) nasjonale nettverk for psykisk helse og rus og har vært NK LMHs representant inn i referansegruppa for pårørendeprogrammet.no.

Les omtale av pårørendeprogrammet.no i egen artikkel på mestring.no.

Gå direkte til programmet.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 3. desember 2013.
  • Sist oppdatert: 3. desember 2013.