Publisert

Møt oss på Helsekonferansen 7. og 8. mai

NK LMH har stand på helsetorget på årets helsekonferanse. Kom og snakk med oss der dersom du er på konferansen!

 

Prosjekter som presenteres av NK LMH

Ung medvirkning og mestring (UMM)

 • gruppebaserte, diagnoseuavhengige lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre
 • kompetansehevingsprogram for fagpersoner. Består av en fagdag og nettmodulen «Treff meg!» som har refleksjonsfilm som bærende element
 • utviklet ved NK LMH og klar til bruk fra juni

Les mer om UMM

SMIL – styrket mestring i livet

 • gruppebasert lærings- og mestringstilbud for barn og unge med foreldre som har psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer
 • tilbudet ble nylig evaluert av SINTEF. Les mer om evalueringen

Les mer om SMIL

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) presenterer prosjektene Ung medvirkning og mestring (UMM) og SMIL – styrket mestring i livet  – på helsetorget på Helsekonferansen 7. og 8. mai.

Kom og snakk med oss om disse lærings- og mestringstilbudene og om etablering av lærings- og mestringstjenester i kommuner.

Konferansen arrangeres av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet. Tema for Helsekonferansen 2014 er pasientens helsetjeneste.

 • Dette skriver de om konferansen:
  Helsekonferansen har som mål å skape felles forståelse for mål og utfordringer i helsetjenesten og hovedgrep som blir tatt i norsk helsepolitikk. Konferansen skal være en hyggelig møteplass. Målgruppen for konferansen er ledere i forvaltingen, i foretak, institusjoner og kommuner, i brukerorganisasjonene, politikere, forskere og fagpersoner.
  Overordnet tema for årets konferanse er pasientens helsetjeneste. Konferansen går over 1 ½ dag, og blir inndelt i bolker, men alle foredrag foregår i plenum. Konferansen skal også ha et helsetorg der organisasjonene presenterer gode tiltak i pausene.
  Les mer på helsekonferansen.no
 • Dette skriver de om årets helsetorg:
  I årets utgave av helsetorget har vi invitert pasient-, bruker- og pårørendorganisasjoner til å vise fram gode prosjekter eller tiltak med brukermedvirkning, likemannsarbeid eller samarbeid med helsetjenestene, som kan være til inspirasjon for både tjenesten og andre organisasjoner.

Hele konferansen strømmes direkte på www.helsekonferansen.no.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

 • Publisert: 6. mai 2014.
 • Sist oppdatert: 29. juni 2020.