Kommunikasjonsnettverk

– nasjonalt kommunikasjonsnettverk i regi av NK LMH (2014–)

Cecilia Sønstebø
Cecilia Sønstebø er leder av nettverket. Hun jobber som kommunikasjons-rådgiver ved NK LMH.

Kommunikasjonsnettverket skal bidra til at Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) videreutvikler mestring.no og driver kommunikasjonsarbeid i tråd med brukernes behov.

Nettverket har representanter fra helseforetak, kommuner og brukerorganisasjoner.

Nettverket består av:

  • Edgar Wammervold (Norsk Revmatikerforbund, FFO)
  • Karl Fredrik Westermann, erfaringskonsulent, NK LMH
  • Ragna Torkelsgard (Læring og Mestring, Hallinghelse, Hallingdal)
  • Ragna Renna (Vesterålen, Nordlandssykehuset, Helse Nord)
  • Anette Strømsbo Gjørv (Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst)
  • Sølvi Heimestøl (Helse Fonna HF, Helse Vest)
  • Cecilia Sønstebø (NK LMH, leder for nettverket), e-post: kommunikasjon[at]mestring.no

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 30. november 2014.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.