Kommunikasjonsnettverk

Cecilia Sønstebø
Cecilia Sønstebø er leder av nettverket. Hun jobber som kommunikasjonsrådgiver ved NK LMH.

– nasjonalt kommunikasjonsnettverk i regi av NK LMH (2014–)

Kommunikasjonsnettverket skal bidra til at Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) videreutvikler mestring.no og driver kommunikasjonsarbeid i tråd med brukernes behov.

Nettverket har representanter fra helseforetak, kommuner og brukerorganisasjoner som er foreslått av NK LMHs referansegruppe.

Nettverket består av:

  • Cecilia Sønstebø (NK LMH, leder for nettverket), e-post: kommunikasjon[at]mestring.no
  • Sølvi Heimestøl (Helse Fonna HF, Helse Vest RHF)
  • Jan Ole Bolsø (Helse Møre og Romsdal HF, Helse Midt RHF)
  • Gunhild Hustad (interkommunalt samarbeid i Hallingdal)
  • Edgar Wammervold (Norsk Revmatikerforbund, FFO)

Les nyhetsartikkel om første møte i kommunikasjonsnettverket 4. februar 2014.

  • Publisert: 30. november 2014.
  • Sist oppdatert: 21. januar 2019.