Publisert

Ny utforming av mestring.no

Skjermdump verktøykasse

Knapp verktøykasse

En utvidet verktøykasse er det bærende elementet på «nye» mestring.no.

 

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) satser nå på å faglig støtte opp under kommunenes arbeid med å etablere både lærings- og mestringstjenester og -tilbud. Da er det ekstra viktig å ha en verktøykasse med god informasjon om hvordan de skal gripe an arbeidet.

Mye nytt i verktøykassen

Verktøykassen fikk flere nye tekster nå i vår. Gjennom NK LMHs fire overordnede satsingsområder de neste tre årene (nasjonale oversikter over tjenester og aktivitet/kunnskapsgrunnlag/helsepedagogikk/kommunale lærings- og mestringstjenester) og annet forsknings- og utviklingsarbeid, vil det komme mer nytt fagstoff i verktøykassen i tiden framover.

Vi vil blant annet styrke arbeidet med forskningsformidling. Vi jobber også kontinuerlig med å samle praksiseksempler fra dere der ute og med å få på plass en bedre oversikt over lærings- og mestringstilbud.

Utviklet i tråd med resultater fra brukerundersøkelse

Verktøykassen er videreutviklet i tråd med resultatene fra brukerundersøkelsen fra januar 2014.

NK LMHs kommunikasjonsnettverk  har kommet med innspill i arbeidet med å forbedre nettsiden og vil også være viktig for NK LMHs videre arbeid med mestring.no.

Du kan bidra!

Vil du bidra med praksiseksempel? Les hvordan her.

Er det noe du savner på mestring.no? Send oss e-post og fortell om det! Bytt ut [at] med @ for å sende e-post.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 25. juni 2014.
  • Sist oppdatert: 13. mars 2015.