Nytt frå andre, april og mai 2017

Nytt frå andre

Tidlegare nytt frå andre

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post.

Kan språklige endringer føre til holdningsendringer?

Hvorfor sier vi at «Magda» er dement fremfor å si at hun har demens? spør Maria Helene Hougen.
sykepleien.no

Nytt nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer

Psykisk helse er tema på den aller første samlingen for folkehelsekoordinatorer i Norge, som skal skje i Kristiansand i neste uke. Fokuset er særlig rettet mot barn og unge.
napha.no

RHF-ene blir ikke lagt ned: – Jeg har snudd

Helseminister Bent Høie vil ikke legge ned de regionale helseforetakene likevel. – Jeg har snudd, erkjenner helseministeren overfor Dagens Medisin.
dagensmedisin.no

Helse- og omsorgstjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov

Tjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov i kommunene kan bli bedre, men mange kommuner gjør et viktig arbeid for å forbedre disse tjenestene.
helsedirektoratet.no

Nordlandssykehuset lanserer helt nytt tilbud for pasientene

10. mai kl 10.00 åpner Pasient- og pårørendetorg i Nordlandssykehuset. – Pasient – og pårørendetoget skal være en åpen møteplass der pasienter, pårørende, besøkende og helsepersonell kan få informasjon om de ulike brukerorganisasjonene som finnes i Norge, sier Lene Pedersen, leder for Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset i en pressemelding.
bodonu.no

Undervisningsfilm skal trygge pasienten før operasjon

Skal du gjennom en planlagt kikkhullsoperasjon? Sykehuset i Vestfold har fått laget en egen undervisningsfilm som brukes som forberedelse til operasjon.
siv.no

40 studio deltok på regional videokonferanse

Onsdag 3.mai samla mellom 100 og 200 personer seg for å høre på Aslak Steinsbekk holde foredrag om motiverande intervju og endringshjulet.
helse-mr.no

SJELDEN – MEN IKKE ALENE

Filmene på denne siden er for deg som er interessert i hvordan det oppleves å være pårørende til en person med en sjelden diagnose, enten fordi du er pårørende selv, eller fordi du forholder deg til noen som er det. Historiene som fortelles er knyttet til spesifikke sjeldne tilstander, men de fleste erfaringene som deles vil være relevante for mange, uavhengig av diagnoser.
pfilm.no

MS-syke lever lengre enn før

Ny norsk studie viser at levetiden for MS-rammede økte de siste tiårene. Forsker tror levealderen for MS-syke vil fortsette å stige.
dagensmedisin.no

Ny nasjonal e-helsestrategi

En felles nasjonal e-helsestrategi frem mot 2022 er nå klar. Den skal samle norsk helse- og omsorgstjeneste og sørge for felles retning mot målet om én journal.
helse-midt.no

Ny pårørendeundersøkelse

Erfaringskompetanse var blant de inviterte da Pårørendealliansen 31. mars presenterte de første funn fra sin store pårørendeundersøkelse på Litteraturhuset i Oslo. 3127 pårørende har besvart spørsmål om hvordan de har det og hvilke konsekvenser pårørenderollen har for deres liv.
erfaringskompetanse.no

 

  • Publisert: 4. mai 2017.
  • Sist oppdatert: 19. mai 2017.

Design og utvikling: Senson AS