Nytt får andre – oktober og november 2018

Tidlegare nytt frå andre

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post.

Ikke alle har lik tilgang til psykisk helsehjelp

KRONIKK.Mennesker med lettere psykisk helse- eller rusutfordringer bør kunne få rask og god hjelp i sin hjemkommune. I dag er det for stor variasjon i hva de ulike kommunene tilbyr.
kommunal-rapport.no

– Vi vil gi Caspian et godt liv

Da Caspian ble født viste det seg at den lille gutten hadde to kromosomavvik som ikke tidligere er registrert noe annet sted i verden.
klikk.no

Slik ser du at barnet ditt slit

– Det er viktig å hugse at få barn har eit språk for at dei har det vanskeleg, seier Trude Fixdal, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.
nrk.no

Sammen for bedre helsetjenester!

Onsdag 7/11/18 møttes representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner i Lofoten for å diskutere muligheter for samarbeid med Lærings- og Mestringssenteret (LMS) i NLSH.
lofotposten.no

Pasientmedierte tiltak kan gi bedre klinisk praksis

Pasientmedierte tiltak, som pasientinformasjon, pasientopplæring eller det at pasienter informerer om sin egen helsetilstand, kan bidra til bedre klinisk praksis.
sykepleien.no

Kurs: Ung brukermedvirkning i forskning 26. november 2018 hos FORMI

Kurset gir en enkel innføring i forskning som inkluderer unge. Dine erfaringer viktige. I siste del av kurset deltar også forskere, slik at vi sammen kan utvikle kunnskap for å hjelpe best mulig.

ous-research.no

Pakkeforløp starter og slutter i kommunen

– Det må være tett samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, både ved henvisning og utredning, og de må sammen planlegge og avklare behov for oppfølging i kommunen etter utskrivelse, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
napha.no

Forsker tilknyttet forskningsgruppen Folkehelse og rehabilitering ved UiT

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig midlertidig 100 % stilling som forsker. Stillingen er finansiert av Helse Nord RHF og tilknyttet forskningsgruppen Folkehelse og rehabilitering ved IHO.
jobbnorge.no

Forsking med brukarar kan gi forbetra kvalitet på kols-tenester

Eit prosjekt der brukarar og tenesteytarar var medforskarar, identifiserte sårbare område, unytta ressursar og uimplementerte retningsliner i kols-omsorga.
sykepleien.no

Nytt tilbud til kreftpasienter i Vesterålen

Fra midten av november av, får kreftpasienter som er plaget av såkalt fatigue etter kreftbehandling, få tilbud om kurs og oppfølging ved Nordlandssykehuset i Vesterålen.
vol.no

  • Publisert: 6. november 2018.
  • Sist oppdatert: 13. november 2018.

Design og utvikling: Senson AS