Publisert

Nytt får andre – oktober og november 2018

Tidlegare nytt frå andre

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post.

Samarbeid med LMS

Lærings- og meistringssenteret (LMS) og fylkesstyret  hadde nyleg møte. Formålet med møtet var å verte betre kjende, utveksle informasjon og særleg sjå på kva vi kan samarbeide om.
mentalhelse.no

Helsepersonell mangler kunnskap om seneffekter

Unge kreftpasienter savner råd og veiledning fra helsepersonell om hva de kan forvente i tiden etter behandlingen.
sykepleien.no

Ikke alle har lik tilgang til psykisk helsehjelp

KRONIKK.Mennesker med lettere psykisk helse- eller rusutfordringer bør kunne få rask og god hjelp i sin hjemkommune. I dag er det for stor variasjon i hva de ulike kommunene tilbyr.
kommunal-rapport.no

– Vi vil gi Caspian et godt liv

Da Caspian ble født viste det seg at den lille gutten hadde to kromosomavvik som ikke tidligere er registrert noe annet sted i verden.
klikk.no

Slik ser du at barnet ditt slit

– Det er viktig å hugse at få barn har eit språk for at dei har det vanskeleg, seier Trude Fixdal, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.
nrk.no

Sammen for bedre helsetjenester!

Onsdag 7/11/18 møttes representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner i Lofoten for å diskutere muligheter for samarbeid med Lærings- og Mestringssenteret (LMS) i NLSH.
lofotposten.no

Pasientmedierte tiltak kan gi bedre klinisk praksis

Pasientmedierte tiltak, som pasientinformasjon, pasientopplæring eller det at pasienter informerer om sin egen helsetilstand, kan bidra til bedre klinisk praksis.
sykepleien.no

Kurs: Ung brukermedvirkning i forskning 26. november 2018 hos FORMI

Kurset gir en enkel innføring i forskning som inkluderer unge. Dine erfaringer viktige. I siste del av kurset deltar også forskere, slik at vi sammen kan utvikle kunnskap for å hjelpe best mulig.

ous-research.no

Pakkeforløp starter og slutter i kommunen

– Det må være tett samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, både ved henvisning og utredning, og de må sammen planlegge og avklare behov for oppfølging i kommunen etter utskrivelse, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
napha.no

Forsker tilknyttet forskningsgruppen Folkehelse og rehabilitering ved UiT

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig midlertidig 100 % stilling som forsker. Stillingen er finansiert av Helse Nord RHF og tilknyttet forskningsgruppen Folkehelse og rehabilitering ved IHO.
jobbnorge.no

Forsking med brukarar kan gi forbetra kvalitet på kols-tenester

Eit prosjekt der brukarar og tenesteytarar var medforskarar, identifiserte sårbare område, unytta ressursar og uimplementerte retningsliner i kols-omsorga.
sykepleien.no

Nytt tilbud til kreftpasienter i Vesterålen

Fra midten av november av, får kreftpasienter som er plaget av såkalt fatigue etter kreftbehandling, få tilbud om kurs og oppfølging ved Nordlandssykehuset i Vesterålen.
vol.no

  • Publisert: 6. november 2018.
  • Sist oppdatert: 26. november 2018.