Publisert

Nytt frå andre, februar og mars 2018

Tidlegare nytt frå andre

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post.

Mer ansvar og mindre rettigheter for pårørende

Stipendiat Line Jenhaug fra Høgskolen i Innlandet har foretatt en diskursanalyse av språket i stortingsmeldingen Morgendagens omsorg. I denne meldingen finner hun at myndighetene forventer at pårørende skal ta mer ansvar, uten at de pårørende får sterkere rettigheter. Disse forventningene fra myndighetene kan bidra til økt ulikhet for de pårørende og gå utover deres helse.
erfaringskompetanse.no

Pilotleger har tro på primærhelseteamene

Fastlegene som skal delta i primærhelseteam-piloten, er positive før oppstart. Flere er kritiske til Legeforeningens stempling av prosjektet som «uforsvarlig».
dagensmedisin.no

Nå skal det bli enklere å få tilgang til norske helsedata. Bygger ny plattform til 150 millioner kroner

Norske helsedata skal nå lettere gjøres tilgjengelig for forskere og andre. Derfor tildeler regjeringen 150 millioner kroner til en nasjonal analyseplatform for helsedata. Norske myndigheter har over lang tid bygd opp verdifulle databaser som nå kan komme den medisinske utviklingen til gode.
digi.no

Parkinson-opplæring fører til endret praksis

Det første grunnkurset i pilotprosjektet for ParkinsonNett i Norge avdekker et stort behov for opplæring av fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleiere.
dagensmedisin.no

Ungdomsbok om følelser og psykisk helse vant pris

I boken «Følelser til å bli sprø av» forteller norske ungdommer med psykiske lidelser om hva som har hjulpet dem, mens fagfolk forklarer lidelsene på en enkel måte. Nå er den kåret til beste fagbok for barn og ungdom.
forskning.no

Tar ett steg av gangen for bedre helse

Eivind og Maren Elise har tatt de første stegene mot en varig livsstilsendring. Kanskje tar de valg som får betydning for deg og meg.
bergen.kommune.no

Pilot for strukturert tverrfagleg oppfølgingsteam

No kan din kommune vere med på eit utviklingsarbeid for å sikre betre oppfølging av pasientar og brukarar med store og samansette behov. Vi søkjer sju kommunar til ein pilot for strukturert tverrfagleg oppfølging av personar med store og samansette behov.
helsedirektoratet.no

Læringsmål til ny spesialistutdanning for legar er vedtekne

Helsedirektoratet har no vedteke alle læringsmåla for del 2 og 3 i alle spesialitetane i ny spesialistutdanning for legar.
helsedirektoratet.no

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Barn og unge kan oppleve økt mestring i hverdagen med velferdsteknologi. For å lykkes, er det viktig at kommunene legger til rette for samhandling mellom flere etater og enheter, viser en ny rapport.
helsedirektoratet.no

Demenspasienter blir «forskere» for å finne ny kunnskap

Forskeren forteller: Pasienter og forskere skal jobbe sammen for å gjøre demensforskningen mer relevant og nyttig for pasienter, pårørende, helsepersonell og samfunn.
forskning.no

Sommerleir for deg som har en mamma eller pappa med demens

For tredje år på rad arrangeres en landsdekkende sommerleir for barn som har en mamma eller pappa med en demenssykdom.
aldringoghelse.no

Mestringsteamet i Trondheim kommune ser etter muligheter for den enkelte i treffstedstilbud og alle slags aktiviteter og arbeidstrening som gir mestring og mening. Det fungerer også som støtte og bindeledd på veien fra botiltak til egen bolig.
napha.no

Ny rapport: Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne

Unge med funksjonsnedsettelser blir møtt med fordommer og et helsevesen som vegrer seg for å snakke om seksualitet.
ungefunksjonshemmede.no

Får barn og unge med ADHD for mye medisiner?

En ny amerikansk studie konkluderer med at barn og unge med ADHD ikke overmedisineres. Men norske leger er kritiske til hvordan vi medisinerer her i landet. Barn og unge må følges bedre opp, mener de.
forskning.no

– Det er vanskelig å holde hodet kaldt når du tror du skal dø

Johanne Sætervoll (20) har slitt med panikkangst siden sjette klasse. I en periode sluttet hun å gå ut, fordi hun aldri visste når neste anfall skulle komme.
nrk.no

Kraftig ADHD-økning blant barn og unge

I Helse Fonna ser de at antall ADHD-diagnoser er nesten tredoblet på to år. Klinikkdirektøren kaller økningen dramatisk.
nrk.no

Mer ungdomsvennlig helsetjeneste

Helseforetakene skal utvikle rutiner for god overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste, sier Regjeringen i oppdragsdokumentene for 2018.
dagensmedisin.no

 

 

 

  • Publisert: 20. februar 2018.
  • Sist oppdatert: 23. mars 2018.