Publisert

Nytt frå andre – august og september 2018

Tidlegare nytt frå andre

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post.

Nå krever helsetoppene «ny» samhandlingsreform

Samhandlingsreformen fikk kjørt seg av helsetoppene på den helsepolitiske konferansen i Narvik mandag. De gjorde opprør mot den utskjelte reformen.
dagensmedisin.no

Behov for bedre kunnskap om kommunal rehabilitering

Hvert år er mer enn 19 000 personer på rehabilitering i kommunale institusjoner. Kommunene har ulik registreringspraksis for pasientenes utbytte av oppholdet, og det mangler nasjonal oversikt. Helsedirektoratet har utredet hvordan praksisen kan forbedres.
helsedirektoratet.no

Kongens Fortjenstmedalje til Melkeraaen

Totalt over 100 personer var møtt fram for å hylle Helga Melkeraaen mandag kveld. Familie, venner og kolleger var på plass i Kimen da kveldens hovedperson uvitende ankom kulturhuset. «Hemmeligheten» var dekket bak at hun skulle holde et foredrag. I stedet dukket ordfører Ivar Vigdenes og delte ut Kongens Fortjenstmedalje.
s-n.no

Lyst på livet inspirerer

Brødskivene er spist opp, men det er litt kaffe igjen i koppene. Lunsjen nærmer seg slutten, og økt nummer to i Lyst på livet skal snart starte opp igjen.
drammen.kommune.no

God hjelp når det trengs – hefte om lavterskeltilbud

Fagheftet «God hjelp når det trengs» handler om lavterskeltilbud i kommunene til voksne med lettere psykisk helse- og rusutfordringer.
napha.no

1 av 7 unge går til fastlegen med psykiske lidelser

15 prosent av jenter og 13 prosent av gutter har i løpet av ungdomstiden hatt minst en fastlegekonsultasjon der de har fått en psykisk diagnose, viser undersøkelse av over 120 000 unge.
forskning.no

Nye pakkeforløp for psykisk helse og rus: Bedre behandling og mer forutsigbarhet

Nå innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus i helsetjenesten. Fra 1. januar 2019 kan pasienter henvises til de tre første pakkeforløpene.
regjeringen.no

Stadig færre får rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

De siste årene har færre og færre pasienter mottatt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. I fjor var det i underkant av 54 000 rehabiliteringspasienter i sykehusene og de private institusjonene.
helsedirektoratet.no

Nytt NAPHA-hefte om lavterskeltilbud

Les om 25 ulike lavterskeltilbud i kommunene for mennesker med lettere til moderate psykisk helse- og rusutfordringer. Se helseminister Bent Høie motta fagheftet.
napha.no

Ny håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Håndboken kan være et nyttig verktøy for våre medlemsorganisasjoner, enten dere har et likepersonstilbud fra før, eller ønsker å komme i gang.
ungefunksjonshemmede.no

Ny brosjyre om barns rettigheter i skolen

Nå har Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) lagd en ny brosjyre som skal samle alt du trenger å vite om rettigheter knyttet til skolestart og skolegang i grunnskolen på ett sted.
handikapnytt.no

Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse

Denne rapporten er utarbeidet av fagrådet for sosial ulikhet i helse, og anbefalingene er utformet etter fagrådets eget initiativ og regning.
helsedirektoratet.no

Hvordan står det egentlig til med livskvaliteten i Norge?

Mange vet at Norge troner høyt når verdens lykkeligste land rangeres, men ikke at det ofte bygger på små utvalg og ett enkelt spørsmål om tilfredshet med livet alt i alt. Nå kommer anbefalinger for hvordan bedre kartlegge befolkningens livskvalitet.
helsedirektoratet.no

Pasientjournalløsning for kommunene

I en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet foreslår Direktoratet for e-helse at det etableres en felles og fremtidsrettet journal- og samhandlingsløsning. Dette skal bidra til at alle som møter kommunehelsetjenesten får mer koordinert og helhetlig helsehjelp.
regjeringen.no

Ei kartlegging og analyse av førebyggande og helsefremjande arbeid og tilbod i norske kommunar i perioden 2013-2016 

Frisklivssentralar er eit lågterskeltilbod for endring av levevanar, og stadig fleire kommunar etablerer tilbodet. 3 av 5 kommunar hadde etablert frisklivssentral i 2017, ei dobling sidan 2011. Det har vore ein auke i personell og deltakarar, men det finst store regionale forskjellar i tilbodet.
ssb.no

 

  • Publisert: 29. august 2018.
  • Sist oppdatert: 28. september 2018.