Publisert

Nytt frå andre, juni og juli 2018

Tidlegare nytt frå andre

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post.

-Jobben min holder meg frisk

-De tingene som har vært fæle i livet klarer jeg å legge på en hylle, fordi de erfaringene faktisk er verdt noe for andre i dag, sier erfaringskonsulent Vibeke Hellesund.
napha.no

Tilbyr kurs til besteforeldre til barn med CP

TJODALYNG/LARVIK (NRK): Besteforeldre med barnebarn som har Cerebral parese, får tilbud om kurs for å bli tryggere i besteforeldrerollen.
nrk.no

E-helseundersøkelse: -Digitale verktøy gir ikke legen mer tid til pasienten

Verken pasienter eller helsepersonell opplever at innføring av digitale tjenester og verktøy frigjør mer tid til personlige møter mellom pasient og behandler, viser ny undersøkelse om nordmenns forhold til digitalisering av helsevesenet.
ntbinfo.no

Diagnose eller ikke diagnose – det er spørsmålet

Hvordan opplever brukere, leger og pårørende å få og gi en diagnose på psykisk lidelse? Engelske forskere har forsøkt å gi svar i en ny, omfattende oversikt.
rop.no

Pasientene kjenner best egen helse

Pasientrapporterte utfallsmålinger gir mer relevant klinisk forskning. Slike data må innhentes og håndteres på riktig måte.
tidsskriftet.no

For tidlig fødte barn har mer ADHD-symptomer før skolestart

For tidlig fødte barn har oftere symptomer på ADHD enn andre før skolestart. Dette gjaldt bare dem som kom til verden minst syv uker før termin.
forskning.no

Barn på sykehus vil ikke at «mammas jobb skal være å holde meg fast»

Helsevesenet trenger stoppskilt.
dagbladet.no

– Søsken til barn med autisme må ofte ta ekstremt mye hensyn

– Det har vært skrevet mye om de som har diagnosen autisme, men jeg har vært opptatt av at det er nyttig å la ungdom og barn få snakke selv og fortelle sin historie, sier psykolog og forfatter Mia Tuft.
kk.no

Kronisk syke ungdommer bidro til å lage ny helse-app

Da ungdom med kronisk sykdom fikk være med å bestemme innholdet i en egen helse-app, var det ikke bare medisiner og legetimer som var viktig for dem.
forskning.no

FFO leverte innspill til ny helse- og sykehusplan

Vi peker på 7 områder hvor vi mener det må rettes særskilt oppmerksomhet mot i en ny nasjonal helse- og sykehusplan.Disse områdene er: Behov for å redusere regionale forskjeller, Sikre gode pasientforløp, Bedre kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, sikre god rehabilitering, bedre behandling og oppfølging av kronikere, økt pasientsikkerhet, digitalisering og samhandling.
ffo.no

Rask psykisk helsehjelp gir bedre resultater enn vanlig oppfølging

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser markant bedre resultater av Rask psykisk helsehjelp enn vanlig tilbud for mennesker med depresjon, angst eller søvnproblemer.
napha.no

Et liv som er reddet skal også leves

Denne uken ruller 30 rullestorbrukere inn på Olympiatoppen på Sogn i Oslo. De er deltagere på Camp Spinal, en treningsleir for mennesker med nylig ryggmargskade.
dagsavisen.no

Nytt etterutdanningstilbud: Recovery og sosiale nettverk

I løpet av et år får du dypere innsikt og ferdigheter i recoveryorientert praksis. Løpende opptak til dette kurstilbudet ved Universitetet i Agder foregår frem til 10. august.
napha.no

Regjeringen og KS signerte avtale om gjennomføring av Leve hele livet

Regjeringens eldrereform «Leve hele livet» løfter frem 25 løsninger og flere hundre eksempler fra kommunene som skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom. Nå har regjeringen og KS signert samarbeidsavtale om gjennomføring av Leve hele livet 2019-2023.
regjeringen.no

Mener videokonsultasjoner må likestilles med oppmøte

– Dagens ISF-regelverk forskjellsbehandler polikliniske videokonsultasjoner og oppmøtekonsultasjoner, sier kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal ved Sunnaas sykehus.
dagensmedisin.no

Stadig flere får poliklinisk hjelp i psykisk helsevern

I 2017 mottok 193 000 personer tjenester fra det psykiske helsevernet for voksne. Siden 2013 har tallet på pasienter økt med ni prosent. Det betyr at 4,7 prosent av den voksne befolkningen var i kontakt med det psykiske helsevernet i løpet av et år.
helsedirektoratet.no

Helse Fonna lanserer ny lokal netteneste

Barn og unge si helseteneste, heiter det, og skal gjera kvardagen enklare for dei med psykiske utfordringar i vår region.
bomlo-nytt.no

– Mat ble en viktig brikke i min tilfriskning

Det sier Åse-Line Baltzersen. Da hun var i behandling for personlighetsforstyrrelse, ble ernæringsfysiologen en av hennes viktigste støttespillere.
rop.no

  • Publisert: 1. juli 2018.
  • Sist oppdatert: 24. juli 2018.