Nytt frå andre, januar 2017

Nytt frå andre

Tidlegare nytt frå andre

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post.

Hjertepasienter forblir i en risikogruppe

Personer som har hatt hjerteinfarkt eller er bypassoperert har fremdeles flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom lang tid etterpå. – Vi ble overrasket over at det var så dårlig stilt, sier overlege Elise Sverre.
dagensmedisin.no

– Underdiagnostiseres hos tenåringer

– Problemet i dag er at de skrives ut ved 18-årsalder med diagnoser som angst og depresjon. For å kunne gi riktig behandling, er det viktig at vi kaller det for det som det er, sier psykiater Hans Ole Korsgaard.
dagensmedisin.no

Gode erfaringer med medisinfritt tilbud

-Å spørre mennesker med alvorlige psykiske lidelser hva de ønsker, hva de tror kan gjøre dem friske, har en utrolig effekt, mener Tom Liudalen og Ole Andreas Underland ved Hurdalsjøen recoverysenter.
napha.no

Erfaringskonsulent i Bø

ØKSNES: Per Åge Johnsen fra Bø er ansatt i 20 prosent stilling som erfaringskonsulent psykiatri.
blv.no

Pårørendeinvolvering og støtte – ny veileder viser god praksis

– Pårørende med omsorgsoppgaver og belastninger skal møtes av helsepersonell som involverer, støtter og avlaster dem. Barn som pårørende skal ivaretas og følges opp, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.
helsedirektoratet.no

Sammen om mestring – Psykologer i tverrfaglig kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse, rus-, volds- og traumefeltet.
napha.no

Sykehustalen 2017

Godt nytt år! La meg begynne med å takke alle medarbeidere og ledere i helse- og omsorgstjenesten. Dere gjør en svært viktig og god jobb – natt og dag, helg og hverdag – i helsetjenesten over hele landet.
regjeringen.no

Pårørende blir ofte selv utslitte og syke

Pårørende kan være en uunnværlig ressurs som kjemper ved siden av sine kjære. Men er du pårørende, kan du selv ha behov for hjelp til å ta vare på deg selv.
nhi.no

Psykisk helse og rus: Flere årsverk i kommunene

Kommunene bruker flere årsverk til arbeid med psykisk helse og rus. Fra 2015 til 2016 har slike årsverk økt med 5,2 prosent.
helsedirektoratet.no

Ung.no blir svartjeneste på helseområdet

Fra. 1. januar 2017 vil Ung.no ta over for Klara Klok som digital helsetjeneste for ungdom.
regjeringen.no

  • Publisert: 2. januar 2017.
  • Sist oppdatert: 2. februar 2018.

Design og utvikling: Senson AS