Nytt frå andre, juni 2017

Nytt frå andre

Tidlegare nytt frå andre

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post.

Lovfester yrkesgrupper kommunene må ha

Ergoterapeuter og psykologer pålegges fra 2020, mens fysioterapeut, jordmor, helsesøster, lege og sykepleier blir pålagt fra 2018. Sosialfaglige yrkesgrupper er ikke med.
napha.no

Vanlige behov viktigst for alvorlig psykisk syke

Mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer trenger mye av det samme som alle andre mennesker for å oppleve god psykisk helse, viser ny doktorgrad.
napha.no

Ungdomsskole får psykisk helse som fag

Å takle press, kjenne igjen og tolke egne følelser er noe av det ungdomsskoleelever i Trondheim skal lære i det nye faget Livsmestring.
napha.no

Nå kan pasienter velge behandlingssted også for rehabilitering

Fra 1. juli blir private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene en del av fritt behandlingsvalg.
helsedirektoratet.no

Pakkeforløp for psykisk helse og rus på høring

De tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus er nå på høring.
helsedirektoratet.no

Store forskjeller i slag-rehabilitering

– Rehabiliteringsdelen er den store mangelen i Norge, sier professor Bent Indredavik.
dagensmedisin.no

Færre plasser til rehabilitering

KS får bekymringsmeldinger om at reduksjonen i rehabiliterings-plasser i spesialisthelsetjenesten går raskere enn kommunesektoren klarer å bygge opp.
dagensmedisin.no

Store kommunale forskjeller i hjelpen foreldre med handikappede barn får

Sara Marie Guttormsen føler hun stanger hodet i veggen hver gang hun søker om hjelp fra kommunen. Dette er et av de vanligste problemene foreldre med handikappede barn møter på, sier Handikappede Barns Foreldreforening.
nrk.no

Færre mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

I 2016 var det omtrent 55 000 rehabiliteringspasienter i sykehusene og de private institusjonene. Dette tilsvarer en nedgang på 1 150 pasienter eller 2,1 prosent fra året før. Også den siste femårsperioden har det vært en nedgang.
helsedirektoratet.no

Mer velferdsteknologi i kommunene

Velferdsteknologi kan bidra til tryggere og bedre tjenester for pasienter, brukere og deres pårørende. Nær 200 kommuner er med i prosjekter som nå får tilskuddsmidler til innføring av velferdsteknologiske løsninger.
helsemedisinteknologi.no

– En stor politisk seier for FFO

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har fått gjennomslag for kravet om en helhetlig plan for funksjonshemmede og kronisk syke.
velferd.no

Ny plan skal få tjenestene dine til å henge sammen

Nå går startskuddet for å lage planen som skal få samfunnets tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne til å henge bedre sammen. Organisasjonene applauderer.
handikapnytt.no

Barnelege: – Barn på intern venteliste havner bakerst i køen

Jarle Rugtveit ved avdeling for barnegastroenterologi ved Oslo universitetssykehus forteller om en presset situasjon, med mange kronisk syke barn i kø.
dagensmedisin.no

Psykolog i alle kommuner innen 2020

Stortinget vedtok 8. juni at alle norske kommuner innen 2020 skal tilby psykologkompetanse.
napha.no

Feil diagnosekoder gir dårligere styring av helseforetakene

Riksrevisjonen konkluderer i en ny undersøkelse med at det er svak kvalitet på den medisinske kodingen i helseforetakene. Det gir mange feil i helsestatistikken og får negative konsekvenser for styringen og finansieringen av helseforetakene. Undersøkelsen viser at kunnskap om koding, god kvalitetssikring og ledelse er viktig for å sikre god koding.
tidsskriftet.no

  • Publisert: 28. juni 2017.
  • Sist oppdatert: 4. juli 2017.

Design og utvikling: Senson AS