Publisert

Nytt frå andre, oktober og november 2017

Nytt frå andre

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post.

Fagseminar om minoritetshelse

– Å bli mor til et barn med en funksjonsnedsettelse åpnet øynene mine, og jeg engasjerte meg umiddelbart, fortalte Faridah Shakoor Nabaggala foran Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen og en sal fullsatt av helsearbeidere og andre fagfolk fra Oslo og omegn.
kongehuset.no

Når barn og unge sliter, og det er vanskelig å hjelpe

Familiemøtet kan være en god løsning da. Arbeidsformen, som er utviklet av pensjonert overlege Olav Eldøen, brukes nå i flere kommuner.
napha.no

Prisbelønt for bredt tilbud til pårørende

Ålesund kommune har et tilbud til pårørende uavhengig av diagnoser og aldersgrupper. Blant det banebrytende er arbeidet som skal være til hjelp for barn som er pårørende.
napha.no

Hvordan lykkes med å implementere recoverypraksiser?

Implementering som har fokus på de grunnleggende verdiene i recovery, fremfor strukturelle og organisatoriske endringer, bidrar i større grad til praksisendring som gjør at folk opplever bedring.
napha.no

Vi lyser ut tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten for 2018

​Det lyses nå ut tilskudd på om lag 278 millioner kroner som skal gå til Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kommuner kan søke om midler nå.
helsedirektoratet.no

Mette (17) møter psykologen over Skype

Gir barn og unge lettere tilgang til psykiske helsetjenester.
nrk.no

Forskeren forklarer: Brukermedvirkning gir bedre tjenester til utsatte barn og unge

Line Melby jobber som forsker ved Sintef, der de har evaluert kommunale samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge. Rapporten belyser barrierer og suksesskriterier i samhandlingstiltakene.
erfaringskompetanse.no

Psykisk helsevern: Pasienter mener de får for lite informasjon

En ny rapport som undersøker pasienters erfaring med døgnopphold innen psykisk helsevern, viser at knapt tre av ti har positive erfaringer knyttet til informasjon om behandlingsmulighetene sine.
dagensmedisin.no

Erfaringskonsulenter får egen organisasjon

Landets over 200 erfaringskonsulenter og medforskere innen psykisk helse- og rustjenestene får nå en egen interesseorganisasjon, kalt Erfaringssentrum.
napha.no

Samvalgsverktøy skal teste alternativ til kunstig intelligens

Pasientens egne erfaringer og ønsker skal vektlegges når verktøyet foreslår behandling.
dagensmedisin.no

Psykisk helsevern: Trygge pasienter, ønsker mer brukermedvirkning

Pasientene føler seg trygge og godt mottatt på døgninstitusjoner innen psykisk helsevern. De er mindre fornøyd med blant annet brukermedvirkningen.
helsedirektoratet.no

Sykelig angst for sykdom overføres ikke fra mor til barn

– Det hadde jeg ikke regnet med, sier professor i barne- og ungdomspsykiatri.
forskning.no

Forsøker å rydde opp i uklarheter om dokumentasjon og diagnostisering

I et rundskriv fra juni 2017 redegjør Helse- og omsorgsdepartementet for hvilke regler som gjelder for dokumentasjon og diagnostisering når det ytes helsehjelp ved lavterskeltilbud.
napha.no

Nittedal inviterer pårørende inn

De arrangerer Møteplass for pårørende til brukere av psykisk helsetjeneste, men få har deltatt i det siste. Nå håper de på å få flere til å oppdage tilbudet.
napha.no

Enkle grep ga store utslag i psykisk helsearbeid rettet mot unge

I stedet for å spørre hva som var galt med brukerne, stilte Kim E. Karlsen og kollegene på Vinderen spørsmålet: Hva er galt med tjenestene våre?
napha.no

Bli sjef i eget liv!

De fleste av bekymringene våre er helt unyttige og ødeleggende. – Velg holdninger som er nyttige for livet ditt. De andre kan du sette på en sky, råder Ingvard Wilhelmsen.
napha.no

Utsatte barn får ikke hjelp

Enkelte barn av foreldre med alvorlige rusproblemer blir utsatt for svært grove krenkelser og overgrep uten å få hjelp. – Helsevesenet, skolen og barnevernet må se på hva vi kan gjøre for hjelpe dem, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
helsedirektoratet.no

Brukermedvirkning vektlegges

Vi anser det som en selvfølge at brukere, enten de er pasienter, pårørende, helsepersonell eller andre sentrale berørte, skal høres og inkluderes.
dagensmedisin.no

Fysisk aktivitet kan forebygge depresjon

Og den største forskjellen i forebyggingsøyemed var ifølge forskerne mellom ingen fysisk aktivitet og lett fysisk aktivitet hver uke.
dagensmedisin.no

Å dele det hele

Du har sett dem på datamaskinen din. Moren som deler bildet av det bleke barnet i sykehussengen og frykten for det unevnelige. Sønnen som deler bildet av den demenssyke faren og frustrasjonen over at ingen på sykehjemmet følger ham ut på tur.
regjeringen.no

Når emosjonell bagasje og negative erfaringer er barrierer for endring av levevaner

Forekomsten av personer med overvekt, fedme og diabetes type 2 (T2D) har økt betraktelig de siste 30 årene i den vestlige verden, inkludert i Norge (1,2). Norske helsemyndigheter har i løpet av de siste ti årene kommet med flere politiske dokumenter som oppfordrer til at det skal iverksettes tilbud for å behandle og forebygge overvekt, fedme og diabetes type 2. (3,4).
ntnu.no

Vet du at du har et opplæringsansvar?

– Det er fremdeles mange helsearbeidere som blir overrasket når de oppdager at opplæringsansvaret også ligger til dem selv, sier Anne Hellum, spesialrådgiver, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling .
oushf.wordpress.com

-Må tenke mer på sosiale faktorer og rehabilitering

Arnhild Lauveng, spesialist i klinisk samfunnspsykologi, fant lav livskvalitet og mye lidelse blant alvorlig psykisk syke som hun intervjuet til sin doktorgrad. Til NRK radios Nyhetsettermiddag nylig svarte hun om hva som bør prege fremtidens psykisk helsetilbud.
napha.no

 

  • Publisert: 12. oktober 2017.
  • Sist oppdatert: 20. desember 2021.