Nytt frå andre, oktober 2017

Nytt frå andre

Tidlegare nytt frå andre

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post.

Forsøker å rydde opp i uklarheter om dokumentasjon og diagnostisering

I et rundskriv fra juni 2017 redegjør Helse- og omsorgsdepartementet for hvilke regler som gjelder for dokumentasjon og diagnostisering når det ytes helsehjelp ved lavterskeltilbud.
napha.no

Bli sjef i eget liv!

De fleste av bekymringene våre er helt unyttige og ødeleggende. – Velg holdninger som er nyttige for livet ditt. De andre kan du sette på en sky, råder Ingvard Wilhelmsen.
napha.no

Utsatte barn får ikke hjelp

Enkelte barn av foreldre med alvorlige rusproblemer blir utsatt for svært grove krenkelser og overgrep uten å få hjelp. – Helsevesenet, skolen og barnevernet må se på hva vi kan gjøre for hjelpe dem, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
helsedirektoratet.no

Brukermedvirkning vektlegges

Vi anser det som en selvfølge at brukere, enten de er pasienter, pårørende, helsepersonell eller andre sentrale berørte, skal høres og inkluderes.
dagensmedisin.no

Fysisk aktivitet kan forebygge depresjon

Og den største forskjellen i forebyggingsøyemed var ifølge forskerne mellom ingen fysisk aktivitet og lett fysisk aktivitet hver uke.
dagensmedisin.no

Å dele det hele

Du har sett dem på datamaskinen din. Moren som deler bildet av det bleke barnet i sykehussengen og frykten for det unevnelige. Sønnen som deler bildet av den demenssyke faren og frustrasjonen over at ingen på sykehjemmet følger ham ut på tur.
regjeringen.no

Når emosjonell bagasje og negative erfaringer er barrierer for endring av levevaner

Forekomsten av personer med overvekt, fedme og diabetes type 2 (T2D) har økt betraktelig de siste 30 årene i den vestlige verden, inkludert i Norge (1,2). Norske helsemyndigheter har i løpet av de siste ti årene kommet med flere politiske dokumenter som oppfordrer til at det skal iverksettes tilbud for å behandle og forebygge overvekt, fedme og diabetes type 2. (3,4).
ntnu.no

Vet du at du har et opplæringsansvar?

– Det er fremdeles mange helsearbeidere som blir overrasket når de oppdager at opplæringsansvaret også ligger til dem selv, sier Anne Hellum, spesialrådgiver, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling .
oushf.wordpress.com

-Må tenke mer på sosiale faktorer og rehabilitering

Arnhild Lauveng, spesialist i klinisk samfunnspsykologi, fant lav livskvalitet og mye lidelse blant alvorlig psykisk syke som hun intervjuet til sin doktorgrad. Til NRK radios Nyhetsettermiddag nylig svarte hun om hva som bør prege fremtidens psykisk helsetilbud.
napha.no

 

  • Publisert: 12. oktober 2017.
  • Sist oppdatert: 17. oktober 2017.

Design og utvikling: Senson AS