Olöf Birna Kristjansdottir

–forsker

Mobil:  (+354) 690 9946

E-post: olof[at]mestring.no

(Husk å bytte ut [at] med @ når du sender e-post.)

Fokusområder: Forskning på kompetansehevende tiltak for helsepersonell som driver gruppetilbud og på bruk av digitale løsninger for å støtte læring og mestring

Forskningsarbeid:

Bakgrunn

Olöf er utdannet sykepleier og har doktorgrad fra Medisinsk atferdsfag ved Universitetet i Oslo. Olöf har tidligere arbeidet med nettbaserte mestringstiltak, deriblant tilbud til personer med langvarige smerter og kreft. Hun disputerte i 2014 med en avhandling om utvikling og effekt av et mobiltelefonbasert smertemestringstilbud. Olöf arbeidet som postdoktor ved Avdeling for digital helseforskning ved Oslo universitetssykehus. Hennes postdoktorarbeid fokuserte på pasienters styrker og ressurser og utvikling av et digitalt verktøy med formål om å støtte refleksjon og samtale mellom pasient og helsepersonell om hvordan egne styrker og ressurser bidrar til mestring. Olöf er også utdannet instruktør i medisinsk yoga og er interessert i bruk av avspenning og oppmerksomt nærvær for å støtte mestring av langvarige helseutfordringer. Olöf har jobbet ved NK LMH siden 2018, og hun er i dag ansatt i en 40% stilling. Fra 2020 har hun kombinert stillingen ved NK LMH med en klinisk stilling innen psykisk helsearbeid i Reykjavik, Island.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 15. oktober 2020.
  • Sist oppdatert: 15. oktober 2020.