Pågående utviklingsprosjekter

Overordnede satsingsområder 2014–2018

Hovedoppgaver og satsingsområder, strategiplan 2014–2016Alle de fire overordnede satsingsområdene for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i strategiperioden 2014–2018, er organisert som prosjekter.

De fire satsingsområdene er:

Les mer på sidene for hvert av satsingsområdene som det er lenker til over og i menyen til venstre.

Arbeid knyttet til andre utviklingsprosjekter

Utviklingsprosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) ble  formelt avsluttet i desember 2014, men vi jobber fortsatt med materiellet fra prosjektet og med å formidle fra prosjektet. Les mer om tilbudene og materiellet NK LMH har utviklet i UMM på mestring.no/umm.

Vi jobber også med materiell, nettverk og formidling knyttet til lærings- og mestringstilbudene Starthjelp – om familie og mestring og SMIL – styrket mestring i livet som er utviklet i prosjekter ved NK LMH tidligere.

Spesialrådgivere med ansvar for satsingsområder
Disse fire spesialrådgiverne har ansvar for hvert sitt satsingsområde ved NK LMH i perioden 2014–2016. Fra venstre: Kari Hvinden, Tone Nøren, Ann Britt Sandvin Olsson og Bente Berg.

 

  • Publisert: 10. mai 2013.
  • Sist oppdatert: 20. november 2018.